Τις επόμενες ημέρες αναρτώνται τα ποσά τα οποία πρέπει να επιστρέψουν οι 600.000 επιχειρήσεις και επαγγελματίες που έλαβαν κρατικά δάνεια ύψους 8,3 δισ. ευρώ. Μετά τα «κουρέματα» στην επιστρεπτέα προκαταβολή, οι υπόχρεοι θα επιστρέψουν περί τα 3 δισ. ευρώ, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται στα τέλη Ιουλίου.

Με βάση τον προγραμματισμό της ΑΑΔΕ, για κάθε κύκλο επιστρεπτέας προκαταβολής θα εκδοθεί ξεχωριστό εκκαθαριστικό σημείωμα. Για παράδειγμα, σε επιχείρηση που έλαβε ενισχύσεις από τέσσερις κύκλους επιστρεπτέας προκαταβολής θα αναρτηθούν στον λογαριασμό της στην ψηφιακή πύλη myAADE τέσσερα εκκαθαριστικά σημειώματα.

Οσοι έλαβαν επιστρεπτέα προκαταβολή πρέπει να γνωρίζουν ότι το ποσό της ενίσχυσης δεν επιβαρύνεται με επιτόκιο. Το ποσό μπορεί να καταβληθεί είτε εφάπαξ με έκπτωση 15% στα τέλη Ιουλίου είτε σε 96 δόσεις, με την πρώτη να καταβάλεται επίσης στα τέλη Ιουλίου. Μετά την ανάρτηση των ποσών που πρέπει να επιστρέψει κάθε επιχείρηση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναζητήσουν το εκκαθαριστικό στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr στην επιλογή «myAADE / Ο λογαριασμός μου /Προσωποποιημένη πληροφόρηση / Στοιχεία οφειλών εκτός ρύθμισης και πληρωμή». Οπως προαναφέρθηκε, οι δικαιούχοι της επιστρεπτέας προκαταβολής έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν τα ποσά που οφείλουν είτε σε δόσεις είτε εφάπαξ. Για παράδειγμα: • Για οφειλή 20.000 ευρώ που θα εξοφληθεί εφάπαξ ο υπόχρεος θα γλιτώσει 3.000 ευρώ (έκπτωση 15%) και θα επιστρέψει στο κράτος 17.000 ευρώ, ενώ αν την αποπληρώσει σε 96 δόσεις θα καταβάλλει κάθε μήνα 208 ευρώ.

• Για οφειλή 50.000 ευρώ η εφάπαξ εξόφληση μειώνει το ποσό κατά 7.500 ευρώ στα 42.500 ευρώ, ενώ η μηνιαία δόση ανέρχεται σε 521 ευρώ.

• Για οφειλή 100.000 ευρώ με την εφάπαξ εξόφληση το ποσό περιορίζεται κατά 15.000 ευρώ (στα 85.000 ευρώ), ενώ η μηνιαία δόση ανέρχεται σε 1.042 ευρώ.

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς:

1. Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:

• Επιστροφή ποσοστού 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση εσόδων ξεπερνάει το 70% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων το φορολογικό έτος 2020.

• Επιστροφή ποσοστού 33,3% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων ανέρχεται τουλάχιστον σε 30% και έως 70% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2019 και καταγράφει ζημίες προ φόρων το φορολογικό έτος 2020.

• Επιστροφή ποσοστού 50% της ενίσχυσης για όλες τις λοιπές επιχειρήσεις.

2. Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020, όπως αυτό προκύπτει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για τη χορήγηση της επιστρεπτέας προκαταβολής ή έχουν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:

• Επιστροφή ποσοστού 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 30% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του φορολογικού έτους 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων το φορολογικό έτος 2020.

• Επιστροφή ποσοστού 33,3% της ενίσχυσης για όλες τις λοιπές επιχειρήσεις.

Προκόπης Χατζηνικολάου Καθημερινή