Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη στο 2,4% για το 2023 (έναντι της προηγούµενης χειµερινής πρόβλεψής της για 1,2% και έναντι της νεότερης κυβερνητικής πρόβλεψης για 2,3%) και στο 1,9% για το 2025 (έναντι χειµερινής πρόβλεψης 2,2%), στο φόντο της συνολικής αναθεώρησης των εκτιµήσεών της για την Ευρωζώνη προς το καλύτερο, καθώς αποφεύγεται η ύφεση. Επιπλέον, όµως, προέβλεψε και µεγάλη αύξηση του πρωτογενούς πλεονάσµατος από το 0,1% του ΑΕΠ το 2022 στο 1,9% του ΑΕΠ φέτος και στο 2,5% του ΑΕΠ το 2024. Σηµειωτέον ότι η κυβέρνηση έχει προβλέψει στο Πρόγραµµα Σταθερότητας 2023 πρωτογενές πλεόνασµα 1,1% του ΑΕΠ φέτος. Αυτό σηµαίνει ότι η Κοµισιόν βλέπει 0,8% του ΑΕΠ ή 1,6 δισ. ευρώ υψηλότερο πλεόνασµα. Αν η πρόβλεψή της επιβεβαιωθεί, η επόµενη κυβέρνηση θα έχει έναν τέτοιο δηµοσιονοµικό χώρο να κινηθεί, µε πρόσθετα µέτρα στήριξης, εκτός αν επιλέξει να εµφανίσει το υψηλότερο πλεόνασµα ικανοποιώντας τους οίκους αξιολόγησης ενόψει της απόκτησης επενδυτικής βαθµίδας. Σε κάθε περίπτωση θα είναι η τελευταία ευκαιρία για τέτοια µέτρα, γιατί στη συνέχεια θα τεθεί σε εφαρµογή το νέο Σύµφωνο Σταθερότητας, θέτοντας στόχους για πλεονάσµατα της τάξης του 2%-2,5% του ΑΕΠ για την Ελλάδα.

Ο προϋπολογισµός

Εν τω µεταξύ, τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισµού του 4µήνου δείχνουν ότι επετεύχθη πρωτογενές πλεόνασµα 2,4 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειµµα 869 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από φόρους ήταν 17,870 δισ. ευρώ, αυξηµένα κατά 1,635 δισ. ευρώ ή 10,1% έναντι του στόχου. Τµήµα αυτής της αύξησης, 470 εκατ. ευρώ περίπου, αφορά την παράταση της προθεσµίας πληρωµής των τελών κυκλοφορίας έως το τέλος Φεβρουαρίου, αλλά το υπόλοιπο ποσό της υπερ-εκτέλεσης προέρχεται τόσο από την καλύτερη απόδοση φόρου εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων του προηγούµενου έτους, που εισπράχθηκαν σε δόσεις µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, όσο και από την καλύτερη απόδοση ΦΠΑ του τρέχοντος έτους.

«Τα φορολογικά έσοδα του Απριλίου», σχολίασε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Θόδωρος Σκυλακάκης, «είναι πάνω από τον µηνιαίο στόχο κατά 4,9% (199 εκατ. ευρώ), γεγονός που µαζί µε την ταχύτερη της προβλεπόµενης στον προϋπολογισµό πτώσης του πληθωρισµού αποτυπώνει µε σαφήνεια τη σηµαντικά καλύτερη αναπτυξιακή δυναµική που έχει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν στο πρώτο τρίµηνο του 2023. Η καλύτερη πορεία της οικονοµίας και η καλύτερη του αναµενοµένου πορεία των δηµόσιων οικονοµικών αποτελεί την παρακαταθήκη της παρούσας κυβέρνησης προς τον ελληνικό λαό, καθώς προσεγγίζει πλέον η µέρα που θα αποφασίσει για την πορεία της χώρας στα επόµενα χρόνια».

Υπέρ της εκτίµησης για υψηλότερη ανάπτυξη και µεγαλύτερο πλεόνασµα συνηγορεί το γεγονός ότι ο προϋπολογισµός έχει συνταχθεί µε παραδοχή για τιµή φυσικού αερίου 120 ευρώ η MWH, ενώ αυτή έχει υποχωρήσει στα 35 ευρώ. Ετσι, σύµφωνα µε κορυφαία πηγή του υπουργείου Οικονοµικών, προστίθενται στο ΑΕΠ 4 δισ. ευρώ ή 2 ποσοστιαίες µονάδες και ο ρυθµός ανάπτυξης προβλέπεται να διαµορφωθεί πάνω από 3%, ίσως και 4%. Κάτι που –µε τη σειρά του– µεταφράζεται σε πρόσθετο δηµοσιονοµικό χώρο τουλάχιστον 0,3-0,4% του ΑΕΠ ή 600-800 εκατ. ευρώ.

Θετικά αποτελέσµατα

Σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις της Κοµισιόν, ο αρµόδιος επίτροπος Πάολο Τζεντιλόνι σχολίασε για την Ελλάδα: «Γενικά πιστεύω ότι τα αποτελέσµατα είναι πολύ θετικά, έχουµε πρόβλεψη 2,4% για ανάπτυξη φέτος, που είναι το διπλάσιο του µέσου όρου της Ευρωζώνης, και φυσικά θα δούµε την εξέλιξη την επόµενη χρονιά. Είναι δύσκολο για µένα να υπογραµµίσω αρνητικά στοιχεία, όταν έχουµε πολλά θετικά στοιχεία». Η έκθεση της Κοµισιόν επισηµαίνει ότι η Ελλάδα πετυχαίνει τη µεγαλύτερη µείωση χρέους (52 µονάδες την περίοδο 2020-2024). Προβλέπει υποχώρηση του πληθωρισµού στο 4,2% φέτος, αλλά ενίσχυση του δοµικού πληθωρισµού, όχι όµως και σπιράλ µισθών - τιµών, παρά την αύξηση του κατώτατου µισθού κατά 9,4%.

Η πρόβλεψη της Κοµισιόν για τη βελτίωση του φετινού δηµοσιονοµικού αποτελέσµατος βασίζεται στην εκτίµηση για κατάργηση των εναποµεινάντων µέτρων στήριξης έναντι της πανδηµίας, τα οποία εκτιµάται ότι ήταν 1,5% του ΑΕΠ το 2022, και στη σηµαντική µείωση των µέτρων στήριξης έναντι της ενεργειακής κρίσης, από 2,5% του ΑΕΠ το 2022 στο 0,2% το 2023. Τα τελευταία αναµένεται να εξαλειφθούν πλήρως το 2024.

Αν συνεχιστεί η φορολογική συµµόρφωση, η Κοµισιόν εκτιµά ότι τα φορολογικά έσοδα µπορεί να είναι ακόµη υψηλότερα. Από την άλλη υπάρχει και κίνδυνος από νοµικές υποθέσεις που εκκρεµούν, κυρίως της ΕΤΑ∆.

«Οι σηµερινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνουν τη θετική πορεία, την αναπτυξιακή δυναµική και τις ευοίωνες προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας», σχολίασε ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Ειρήνη Χρυσολωρά, Καθημερινή