«Η πρακτική της συγκεκριμένης εταιρείας να μη δημοσιοποιεί τους ισολογισμούς και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις, μία υποχρέωση που επιχειρήσεις του κλάδου με ανάλογο ή και μικρότερο μέγεθος εκπληρώνουν» απασχολεί την ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, προς τους υπουργούς Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι στην κυβέρνηση ήδη αναζητούν νομική φόρμουλα ώστε και ομόρρυθμες επιχειρήσεις, όπως είναι η LIDL στη χώρα μας, να δημοσιεύουν οικονομικές καταστάσεις και ισολογισμούς για λόγους ισονομίας στην αγορά. 

Το κείμενο της ερώτησης των βουλευτών:

ΘΕΜΑ: Ο έλεγχος και η εποπτεία των οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος - Η περίπτωση της «Λιντλ Ελλάς και ΣΙΑ ΟΕ

Μία σειρά νόμων που ψηφίστηκαν τα τελευταία χρόνια, ρυθμίζουν τα ζητήματα της κατάρτισης και του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα τις υποχρεώσεις των Διοικητικών Συμβουλίων και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών. Απώτερος στόχος αυτών των νομοθετικών ρυθμίσεων είναι η διαφάνεια και εν τέλει η διασφάλιση των συμφερόντων όλων των ενδιαφερόμενων μερών (μέτοχοι, εργαζόμενοι, Ελληνικό Δημόσιο, πιστωτές κλπ).

Κατά κανόνα οι διατάξεις των νόμων αφορούν τις κεφαλαιουχικές εταιρίες μεσαίου και μεγάλου μεγέθους όπως αυτές ορίζονται από τους Ν.4308/2014, Ν.4336/2015 και Ν.4449/2017. Ωστόσο, για την περίπτωση της γνωστής αλυσίδας λιανεμπορίου «Λιντλ Ελλάς και ΣΙΑ ΟΕ» κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Αυτό συμβαίνει διότι η νομική μορφή της ομορρύθμου εταιρείας, την οποία έχουν επιλέξει οι ιδιοκτήτες της, συναντάται ως επί το πλείστον σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, των οποίων η λειτουργία απαιτεί ευελιξία και χαμηλό κόστος.

Η πρακτική της συγκεκριμένης εταιρείας να μην δημοσιοποιεί τους ισολογισμούς και τις άλλες οικονομικές καταστάσεις, μία υποχρέωση που επιχειρήσεις του κλάδου με ανάλογο ή και μικρότερο μέγεθος εκπληρώνουν, έχει απασχολήσει τον Τύπο, ενώ μόνο εικασίες μπορούν να διατυπωθούν για την πραγματική οικονομική θέση της.

Είναι σαφές ότι ανάλογες περιπτώσεις ενδεχομένως να εμφανίζονται και σε άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, γεγονός το οποίο επιβάλλει στην ελληνική Πολιτεία να ρυθμίσει αυτή την πλευρά του επιχειρηματικού τοπίου, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος, των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των μετόχων και των άλλων πιστωτών.

Η ανάγκη της τακτικής δημοσιοποίησης και του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων των μεγάλων οικονομικών οντοτήτων είναι επιτακτική: οι συνέπειες της υπόθεσης «Μαρινόπουλος» αποτελούν μία εμφατική υπενθύμιση.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Ποια είναι η οικονομική κατάσταση της «Λιντλ Ελλάς και ΣΙΑ ΟΕ»; Υπάρχουν στοιχεία για την καθαρή θέση, τα κέρδη ή τις ζημίες και τις συναλλαγές της με το εξωτερικό (εισαγωγή / εξαγωγή εμπορευμάτων, πιστώσεις, δανειοδοτήσεις κλπ);

Υπάρχει η δυνατότητα να ορισθούν μεγάλες οικονομικές οντότητες, ανάλογες της προαναφερθείσας περίπτωσης, ως οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος, ώστε να υποχρεωθούν για τη δημοσιοποίηση και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεών τους; Ποιες πρωτοβουλίες προτίθενται να αναλάβουν προς αυτήν την κατεύθυνση;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Καραγιαννίδης Χρήστος

Ακριώτης Γιώργος

Δουζίνας Κώστας

Θραψανιώτης Μανώλης

Ιγγλέζη Κατερίνα

Καββαδία Αννέτα

Κυρίτσης Γιώργος

Μορφίδης Κώστας

Μπαλαούρας Μάκης

Μπγιάλας Χρήστος

Παπαδόπουλος Σάκης

Παπαδόπουλος Χριστόφορος

Πρατσόλης Τάσος

Ρίζος Δημήτρης

Σκούφα Μπέττυ

Σταματάκη Ελένη

Τσόγκας Γιώργος

Φίλης Νίκος

Ψυχογιός Γιώργος