Με αύξηση κερδών και σταθερές σχεδόν πωλήσεις έκλεισε το 9μηνο για τον όμιλο Fourlis (ΙΚΕΑ, Intersport).

Οι πωλήσεις  διαμορφώθηκαν στα 313,7 εκατ., έναντι  311,9 εκατ. το εννεάμηνο του 2016 αυξημένες κατά 0,6%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) έφτασαν τα   26,5 εκατ. έναντι 25,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2016.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε  6,1 εκατ. έναντι κερδών €2,5 εκατ. το εννεάμηνο του 2016.

Τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν στα  4,3 εκατ. έναντι κερδών 1,3 εκατ. σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016.

Η λιανική οικιακού εξοπλισμού και επίπλων (ΙΚΕΑ), παρουσίασε πωλήσεις 207,9 εκατ. το εννεάμηνο του 2017 σε σχέση με  209 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Oι πωλήσεις στην Ελλάδα το εννεάμηνο του 2017 μειώθηκαν κατά 5,1%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες αυξήθηκαν κατά 9,7%. Το EBITDA ανήλθε στα  19,4 εκατ. έναντι  18,7 εκατ. το εννεάμηνο του 2016, ενώ παρουσίασε κέρδη προ φόρων  6,4 εκατ. έναντι κερδών 2,5 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2016.

Σήμερα, λειτουργούν συνολικά 7 καταστήματα ΙΚΕΑ, 5 από αυτά στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο, και ένα στη Σόφια Βουλγαρίας. Επίσης λειτουργούν 5 σημεία παραγγελιοληψίας προϊόντων ΙΚΕΑ στην Ελλάδα (Ρόδο, Πάτρα, Χανιά, Ηράκλειο και Κομοτηνή) και 2 στη Βουλγαρία (Βάρνα και Μπουργκάς). Τέλος λειτουργεί και ηλεκτρονικό κατάστημα ΙΚΕΑ (e-commerce) και στις τρείς χώρες Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο.

Στη λιανική αθλητικών ειδών (INTERSPORT), οι πωλήσεις παρουσίασαν αύξηση κατά 3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016, στα  105,8 εκατ. έναντι  102,7 εκατ. το 2016. Οι πωλήσεις στην Ελλάδα το διάστημα αυτό αυξήθηκαν κατά 1,7% ενώ στις υπόλοιπες χώρες αυξήθηκαν κατά 4,4%.

Η δραστηριότητα αθλητικών ειδών είχε EBITDA  7,9 εκατ. σε σχέση με  8,5 εκατ. το εννεάμηνo του 2016, ενώ παρουσίασε κέρδη προ φόρων  0,6 εκατ. έναντι κερδών €1,8 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2016.

Ο Όμιλος Fourlis αριθμεί σήμερα 128 καταστήματα στη λιανική αθλητικών ειδών. Το δίκτυο καταστημάτων Intersport αποτελείται από 50 καταστήματα στην Ελλάδα, 29 στη Ρουμανία, 24 στην Τουρκία, 7 στη Βουλγαρία και 4 στην Κύπρο. Αντιστοίχως λειτουργούν 12 καταστήματα The Athlete's Foot στην Ελλάδα και 2 στην Τουρκία.