Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Διαχειρίσεως Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος ΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, διοργανώνει διαδικτυακή ενημέρωση με θέμα: «Παρουσίαση της Νέας Δράσης του ΕΠΑνΕΚ « e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος », η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Μαρτίου, στη 1:00 το μεσημέρι.

Η παρουσίαση της δράσης θα γίνει διαδικτυακά από τον υπεύθυνο της Δράσης στην ΑΕΔΕΠ κ. Γιάννη Αποστολόπουλο και θα προβληθεί στο κανάλι της ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος στο YouTube με σκοπό την πλήρη ενημέρωση των επιχειρήσεων του λιανεμπορίου πάνω στη δράση και σε ερωτήματα που έχουν ανακύψει από τη προκήρυξή της.

Με τη νέα δράση, ο προϋπολογισμός της οποίας είναι 80 εκατ. ευρώ, επιδοτούνται δαπάνες μέχρι 5.000 ευρώ για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) των επιχειρήσεων λιανεμπορίου και αναμένεται να ωφεληθούν περισσότερες από 18.000 επιχειρήσεις του κλάδου.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή έως την 24/03/2021, στις 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα www.aedep.gr ή και να επικοινωνούν με την ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος (Κεντρική Προβλήτα Λιμένα Βόλου, Κτίριο Ιάσων/Νότια Αίθουσα, Βόλος, τηλ. 24210/76894-9, aedep@aedep.gr, Υπεύθυνος κ. Γιάννης Αποστολόπουλος).