Με την προκήρυξη του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπήρξε ειδική πρόβλεψη για την Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη των αστικών κέντρων με πληθυσμό 70.000 κατοίκους και άνω.

Σε υλοποίηση αυτής της δέσμευσης, η Περιφέρεια Θεσσαλίας προκήρυξε ήδη δράσεις 15.000.000€ για τη Λάρισα και άλλα τόσα για τον Βόλο, καθόσον πληρούν τις προϋποθέσεις από πλευράς πληθυσμού. 

Η παραπάνω επιλογή, ορθά υλοποιείται, καθόσον η διαβίωση στα αστικά κέντρα πρέπει να βελτιωθεί. Τη ίδια στιγμή όμως, όλοι γνωρίζουμε ότι η Ανατολική Θεσσαλία είναι με διαφορά περισσότερο αναπτυγμένη έναντι της Δυτικής. Με την διάθεση των 30.000.000 ευρώ στο δίπολο Λάρισας – Βόλου αυξάνεται ακόμη περισσότερο η ανισότητα έναντι του διπόλου Καρδίτσας – Τρικάλων. Οι ήδη, συγκριτικά, αναπτυγμένες πρωτεύουσες των νομών της Ανατολικής Θεσσαλίας θα βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τις υποδομές και παράλληλα τη ζωή των κατοίκων.

Τα Τρίκαλα και η Καρδίτσα είναι πόλεις μικρότερες μεν, αλλά με τις ίδιες λειτουργίες, καθόσον είναι πρωτεύουσες των αντίστοιχων νομών. Έχοντας πληθυσμό μικρότερο από 70.000 κατοίκους δεν δικαιούνται χρήματα ευθέως από το ΕΣΠΑ. Δικαιούνται όμως με βάση τη λογική της δικαιοσύνης και της ισόρροπης ανάπτυξης. 

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας έχοντας ως γνώμονα την ισόρροπη ανάπτυξη όφειλε ήδη να έχει συντάξει ένα πρόγραμμα που να απαντά σε αυτή την άδικη αντιμετώπιση. Μπορεί να μην έγινε μέχρι τώρα, όμως ποτέ δεν είναι αργά. Θεωρούμε ότι η Διοίκηση της αιρετής Περιφέρειας έχει τα αντανακλαστικά να διαγνώσει την κατάφωρη αδικία σε βάρος της Δυτικής Θεσσαλίας και να διαμορφώσει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα για το δίπολο Καρδίτσας – Τρικάλων.

Ήδη ολοκληρώνεται το τέταρτο έτος από την έναρξη του ΕΣΠΑ. Ο εναπομείνας χρόνος για την υλοποίησή του είναι πλέον περιορισμένος. Στην κατεύθυνση αυτή επισημαίνουμε την αναγκαιότητα, να εξασφαλισθούν σύντομα οι απαιτούμενοι πόροι και να κληθούμε σε διάλογο για κοινό σχεδιασμό, ώστε να επιταχυνθεί η ωρίμανση των επιλέξιμων έργων και η υλοποίησή τους να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατό. 

*Ο Φώτης Αλεξάκος είναι δήμαρχος Καρδίτσας