Στο γεγονός ότι η La Farm συμμορφώθηκε στις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών παρά το ότι σε δείγμα φέτας που εξετάστηκε από το Γενικό Χημείο του Κράτους στη Θεσσαλονίκη και εντοπίστηκε κατά παράβαση του νόμου, αγελαδινό γάλα για την παραγωγή του ΠΟΠ τυριού, βασίστηκε η πρόσφατη αθωωτική απόφαση με αριθμό 1665/2022 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Η συμμόρφωση της εταιρείας μετά τους ελέγχους και τις ποινές άρσης πιστοποίησης για παραγωγή φέτας ΠΟΠ που δέχτηκε στη συγκεκριμένη πολύκροτη υπόθεση για το διεθνούς φήμης ελληνικό τυρί, αποτέλεσε ουσιαστικό κριτήριο για να αθωωθεί από τις κατηγορίες που είχε δεχθεί περί νοθείας της παραγωγής φέτας με τη χρήση αποκλειστικά αγελαδινού γάλακτος.

Θυμίζουμε ότι στις 22 Αυγούστου το Εφετείο προέβη στην έκδοση απόφασης επί της υπόθεσης μετά από προσφυγή της τρικαλινής εταιρείας La Farm συμφερόντων της οικογένειας Πλεξίδα, ακυρώνοντας ουσιαστικά την απόφαση για οριστική ανάκληση της πιστοποίησης ΠΟΠ για την παραγωγή φέτας που είχε λάβει προηγουμένως ο ΕΛΓΟ Δήμητρα. 

Το σκεπτικό του Εφετείου 

Το σύνολο της απόφασης του Εφετείου έχει στα χέρια του και παρουσιάζει σήμερα το Capital.gr, όπου στο σκεπτικό της ακύρωσης της οριστικής ανάκλησης πιστοποίησης της La Farm που είχε επιβάλει ο ΕΛΓΟ Δήμητρα στην εταιρεία, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι "ναι μεν η Διοίκηση είχε ευχέρεια με βάση την παράγραφο 6 του άρθρου 6 της ΚΥΑ να αναιρέσει την πιστοποίηση της αιτούσας εφόσον δεν τήρησε τις προδιαγραφές του καταχωρισμένου προϊόντος ΠΟΠ και πράγματι διατήρησε επιφυλάξη προς τούτο με την απόφαση της προσωρινής ανάκλησης της πιστοποίησης αυτής, η απόφασή της όμως αυτή περί οριστικής ανάκλησης της πιστοποίησης της αιτούσας (La Farm) αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας, καθόσον υπό τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά, αποτελεί μέτρο το οποίο λόγω των συνεπειών του υπερβαίνει το αναγκαίο μέτρο ενόψει του σκοπού τον οποίο επιδιώκει". 

Η αντίθετη τοποθέτηση του προέδρου του δικαστηρίου

Πάντως στην εκδίκαση της ίδιας υπόθεσης, ο πρόεδρος του δικαστηρίου Αθανάσιος Ασημακόπουλος που τελικά μειοψήφησε, ανέφερε ότι η πράξη που η La Farm προσπάθησε να προσβάλει – δηλαδή της οριστικής ανάκλησης πιστοποίησης – "ήταν επαρκώς και νομίμως αιτιολογημένη".

Το Εφετείο ωστόσο έκρινε από την πλευρά του ότι ουσιαστικά η La Farm δεν προέβη σε νέες παραβάσεις μετά την απόφαση του ΕΛΓΟ Δήμητρα στις 9 Σεπτεμβρίου του 2021 για μερική ανάκληση και πριν την οριστική ανάκληση πιστοποίησης. Επισημαίνει μάλιστα ότι η εταιρεία προχώρησε σε όλες τις αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις για να μην υπάρξει οποιοδήποτε ζήτημα εύρεσης αγελαδινού γάλακτος μέσα στη φέτα, όπως είχε συμβεί κατά τη διάρκεια του αρχικού ελέγχου του δείγματος. 

Τα αντεπιχειρήματα του προέδρου του δικαστηρίου

Aντικρούοντας από την πλευρά του τα περί συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για την παραγωγή φέτας ΠΟΠ, ο πρόεδρος του δικαστηρίου, Αθ. Ασημακόπουλος, ερχόταν ουσιαστικά να ταχθεί απέναντι στην απόφαση του Εφετείου. Ο ίδιος στην εισήγησή του ανέφερε ότι μπορεί μεν να μην προέκυψαν νέες παραβάσεις από πλευράς της La Farm, μετά την έκδοση της απόφασης προσωρινής αναστολής πιστοποίησης στις 9 Σεπτεμβρίου του 2021 από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα. Τόνιζε ωστόσο ότι εφόσον το δείγμα του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ)  έδειχνε πως το δείγμα τυριού της γαλακτοβιομηχανίας που εξετάστηκε ήταν μη κανονικό καθότι περιείχε μόνο αγελαδινό γάλα αντί για πρόβειο και γίδινο όπως θα έπρεπε, η απόφαση περί οριστικής ανάκλησης της πιστοποίησης που ακολούθησε "βρίσκει νόμιμο έρεισμα στη διάταξη της παραγράφου 9 του άρθρου 13 της ΚΥΑ 261611/2007, καθόσον εν προκειμένω πρόκειται για εξαπάτηση του καταναλωτικού κοινού". 

Θα θυμίσουμε ότι η νομοθεσία που αφορά στην παραγωγή της φέτας και στην αναγνώρισή της ως προϊόν Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης με βάση την απόφαση 313025/11.1.1994 του υπουργείου Γεωργίας αναφέρει ότι "πρόκειται για το τυρί άλμης που παράγεται παραδοσιακά, σε συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας, από γάλαλ πρόβειο ή μείγμα αυτού με γίδινο που δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 30%. Στο προς τυροκόμιση για Παρασκευή φέτας γάλα απαγορεύεται η συμπύκνωση, η προσθήκη σκόνης ή συμπυκνώματος γάλακτος, πρωτεϊνών γάλακτος, καζεϊνικών αλάτων καθώς και η προσθήκη χρωστικών και συντηρητικών ουσιών". 

Το επίμαχο δείγμα

Ωστόσο, η κύρια παράβαση – μεταξύ άλλων που διαπιστώθηκαν – από πλευράς της La Farm ήταν στις 30 Αυγούστου του 2021 όταν το κλιμάκιο του ΕΛΓΟ Δήμητρα συνέλεξε δείγμα τυριού "Φέτα" με ιδιωτική ετικέτα σε τάπερ των 400 γραμμαρίων, όπως αναφέρεται στην απόφαση του Εφετείου. Το δείγμα εστάλη προς έλεγχο στο Γενικό Χημείο του Κράτους κι η Χημική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας ενημέρωσε τον ΕΛΓΟ ότι το δείγμα που ελήφθη ήταν "μη κανονικό διότι περιέχει μόνον αγελαδινό γάλα και εκτρέπεται ως προς το λίπος και την υγρασία". Ακολούθησε έφεση κατά του συγκεκριμένου αποτελέσματος από τη La Farm, ενώ ταυτόχρονα ο ΕΛΓΟ Δήμητρα αποφάσισε στις 9 Σεπτεμβρίου του 2021 την προσωρινή ανάκληση της πιστοποίησης παραγωγής φέτας ΠΟΠ. Ταυτόχρονα ζήτησε την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών από τη La Farm και την αποστολή σχετικής τεκμηρίωσης, από την οποία να προκύπτει η συμμόρφωσή της σχετικά με τα οριζόμενα από τη νομοθεσία περί παραγωγής φέτας ΠΟΠ.

Ακολούθως, τον Νοέμβριο του 2021 με έγγραφό του το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο του Κράτους γνωστοποιούσε στον ΕΛΓΟ Δήμητρα ότι το δείγμα που ελήφθη από το τυρί της La Farm ήταν μη κανονικό, διότι περιείχε μόνο αγελαδινό γάλα αντί για πρόβειο και γίδινο και είχε υγρασία ανώτερη του επιτρεπτού αλλά και λίπος μικρότερο του επιτρεπτού από το νόμο. Στο ίδιο έγγραφο γινόταν λόγος για παραπλάνηση του καταναλωτή ως προς την ταυτότητα και τη σύνθεση του τροφίμου με αποτέλεσμα ο ΕΛΓΟ να εισηγηθεί την οριστική ανάκληση της πιστοποίησης έως και τις 20 Μαρτίου του 2024 οπότε έληγε και το σχετικό πιστοποιητικό της επιχείρησης.

Παρά τα προαναφερόμενα ωστόσο περί εντοπισμού αγελαδινού γάλακτος σε παρτίδα φέτας, το δικαστήριο έκρινε ότι η συμμόρφωση της εταιρείας στη συνέχεια με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ήταν αρκετή για την άρση των κατηγοριών σε βάρος της. Ταυτόχρονα όμως η αθωωτική απόφαση βασίστηκα και στην αρχή της αναλογικότητας, βασικό σκεπτικό της οποίας είναι το εάν και κατά πόσο ένα μέτρο – εν προκειμένω η οριστική ανάκληση πιστοποίησης – είναι αρκετό για να πετύχει το σκοπό του, που στην περίπτωση αυτή ήταν η συμμόρφωση της εταιρείας με τη νομοθεσία. 

Γιώργος Λαμπίρης capital.gr