Στα 19 εκατ. ευρώ (19.090.000) κυμάνθηκαν τα συνολικά έσοδα της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Βόλου (ΕΒΟΛ) για το 2022, αυξημένα κατά 11%, σε σύγκριση με το 2021. Τα δε μικτά κέρδη (προ φόρων και αποσβέσεων) ανήλθαν στο 1.230.000 ευρώ.

Η ΕΒΟΛ έχει ενταχθεί στο επενδυτικό πρόγραμμα «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο θα υλοποιηθεί με τραπεζικό δανεισμό, με την επιδότηση επιτοκίου μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Πρόκειται για πρόγραμμα που παρέχει επιχορήγηση της τάξεως του 55%, με τη συνολική επένδυση να φθάνει τα 2,5 εκατ. ευρώ. Ένα από τα αντικείμενα που θα καλύψει η συγκεκριμένη επένδυση αφορά την αντικατάσταση οχημάτων, που θα επιφέρει τη δυνατότητα ταχύτερης και ασφαλέστερης διανομής προϊόντων. 

Στο επενδυτικό πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται και η κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου στη στέγη της υφιστάμενης εργοστασιακής εγκατάστασης. Σύμφωνα με το Industry, σημαντικές προτεραιότητες για την ΕΒΟΛ είναι η παραγωγή νέων, προϊόντων, και η επέκταση του δικτύου διανομής.

Τέλος ο συνεταιρισμός πρόκειται να προχωρήσει στην αντικατάσταση κάποιων παλαιών, ενεργοβόρων μηχανημάτων.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr