Με θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης φαίνεται ότι θα συνεχίσει να διευρύνεται μέχρι το 2020 η παγκόσμια αγορά Πληροφορικής, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε η εταιρεία ερευνών IDC. Η ανάπτυξη θα κινείται κατά μέσο όρο ετησίως στα επίπεδα του 3%, ενώ εκτιμάται ότι η παγκόσμια δαπάνη για υπηρεσίες και προϊόντα που σχετίζονται με την πληροφορική θα ξεπεράσουν τα 2,4 τρισεκατομμύρια δολάρια το τρέχον έτος. Το ποσό αυτό θα είναι αυξημένο κατά 3,5% σε σχέση με το 2016.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της IDC, οι κύριες δαπάνες για προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής θα προέλθουν από τον κλάδο των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και τον τομέα της βιομηχανίας, οι οποίοι από κοινού θα παράγουν περίπου το ένα τρίτο των εσόδων σε όλη τη διάρκεια της αναφερόμενης περιόδου. Σημαντικοί «πελάτες» θα είναι επίσης οι κλάδοι των τηλεπικοινωνιών και των επαγγελματικών υπηρεσιών καθώς και ο τομέας του Δημοσίου.

Από την άλλη, ποσοστό της τάξης του 20% επί του συνόλου των εσόδων της πληροφορικής αναμένεται να προέλθει από τις καταναλωτικές αγορές, παρά το γεγονός ότι αυτές θα κινούνται σχεδόν σε σταθερά επίπεδα έως το 2020.

Οι περιοχές της Βόρειας Αμερικής αναμένεται να δημιουργήσουν έως το 2020 περίπου το 40% του συνόλου των εσόδων από προϊόντα και υπηρεσίες πληροφορικής, ενώ η Δυτική Ευρώπη θα φτάσει σε ποσοστό 20%, ακολουθούμενη από την περιοχή της Ασίας/Ειρηνικού.

Επιπλέον, περίπου το 45% του παγκόσμιου συνόλου των δαπανών πληροφορικής θα προέλθει από μεγάλες εταιρείες που απαρτίζονται από τουλάχιστον 1.000 εργαζομένους. Όσον αφορά στον τομέα υπηρεσιών πληροφορικής, η ανάπτυξη εφαρμογών θα είναι η μεγαλύτερη κατηγορία δαπανών για το 2017, ενώ ο κλάδος του λογισμικού θα σημειώσει σημαντική ανάπτυξη της τάξης του, κατά μέσο όρο, 7,9% ετησίως έως το 2020.

Πηγή: ΑΠΕ