Στη Χούτος Catering ΑΕ κατακυρώθηκε οριστικά το έργο σίτισης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην πόλη του Βόλου. Η σχετική σύμβαση καταρτίστηκε την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024 και η συνολική αξία της ανήλθε στο ποσό των €3.383.247,12, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Η δαπάνη αφορά τον τακτικό προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου, με πιστώσεις στο τρέχον και τα δύο επόμενα οικονομικά έτη. 

Το έργο αφορά φοιτητές που δικαιούνται δωρεάν σίτιση τριών γευμάτων (πρωινό, μεσημεριανό γεύμα, δείπνο), για όλες τις ημέρες της εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένων Σαββατοκύριακων και αργιών. 

Το σιτηρέσιο έχει οριστεί στα €2,00 πλέον ΦΠΑ. Αφορά 6.186 προϋπολογισμένες μερίδες φαγητού από 7 Απρίλιου 2024 έως και 31 Δεκεμβρίου 2026. Ως ανάδοχος του έργου, η Χούτος Catering είναι υπεύθυνη για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών και πρώτων υλών, την παρασκευή και προετοιμασία των γευμάτων, αλλά και τη συλλογή απορριμμάτων, τον καθαρισμό τραπεζοκαθισμάτων, την τακτοποίηση των χώρων και ειδών εστιάσεως και κουζίνας και την καθημερινή καθαριότητα του εστιατορίου, μαζί με την εύρυθμη λειτουργία του. 

Εξάλλου, η Τοπ Κραφτ ΑΕ υπέγραψε στις 26 Μαρτίου 2024 την αντίστοιχη σύμβαση για τη σίτιση φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε Καρδίτσα, Λάρισα και Τρίκαλα, έναντι €5.061.744,60, έως 31 Δεκεμβρίου 2026.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr (με πληροφορίες από Foodreporter)