Νέα διάταξη, που ενσωματώθηκε στην παλαιά κλαδική σύμβαση και κηρύχθηκε υποχρεωτική από τον υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη, λύνει το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την εξαήμερη εργασία σε μπαρ και εστιατόρια, καθώς προβλέπει ένα επιπλέον ημερομίσθιο για τους περίπου 400.000 εργαζομένους στον επισιτισμό εάν εργαστούν σε ημέρα ανάπαυσής τους.

Το ημερομίσθιο αυτό θα καταβάλλεται προσαυξημένο κατά 75%, εφόσον η απασχόλησή τους είναι σε ημέρα ανάπαυσης και αυτή πέφτει Κυριακή ή αργία.

Η προσθήκη αυτή εντάχθηκε στην κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας που καλύπτει το σύνολο των εργαζομένων στον επισιτισμό και την οποία ο υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης με απόφασή του κήρυξε υποχρεωτική για το σύνολο των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στον κλάδο.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr