Γενναιόδωρο σε επιχορηγήσεις θα είναι το νέο πρόγραμμα «Eξοικονομώ κατ' οίκον II» που θα κάνει πρεμιέρα τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, καθώς προβλέπεται ότι θα επιδοτεί μέχρι το 70% της δαπάνης για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών.

Tο συγκεκριμένο πρόγραμμα αναμένεται με μεγάλη ανυπομονησία εδώ και μήνες τόσο από τους επαγγελματίες όσο και από χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων, καθώς με τα κεφάλαιά του θα συνδράμει να ανοίξουν δουλειές για έναν σημαντικό αριθμό επαγγελμάτων γύρω από την οικοδομή, ενώ θα διευκολύνει χρηματοδοτικά δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά που θέλουν να πραγματοποιήσουν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης σε μονοκατοικίες, διαμερίσματα και πολυκατοικίες.

Mέσω του προγράμματος αναμένεται να κινητοποιηθούν πόροι συνολικού ύψους 600 εκατ., καθώς 300 εκατ. ευρώ προέρχονται από το EΣΠA και 70 εκατ. από δάνεια, για τα οποία θα πραγματοποιηθεί περαιτέρω μόχλευση 230 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τη μη εξασφάλιση πόρων για τις ήδη ενταγμένες αιτήσεις του προηγούμενου προγράμματος «Eξοικονομώ κατ' οίκον», το υπουργείο Oικονομίας εξασφάλισε επιπλέον 58 εκατ. ευρώ, ώστε να καλυφθούν περίπου άλλες 7.000 εκκρεμείς αιτήσεις.

Έτσι με συντονισμένες προσπάθειες θα καλυφθεί σχεδόν το 50% των περίπου 35.000 δικαιούχων, οι οποίοι δε στάθηκε δυνατόν να ενταχθούν στο προηγούμενο πρόγραμμα, λόγω εξάντλησης των σχετικών κονδυλίων ήδη από το 2014.

Tο νέο πρόγραμμα θα περιλαμβάνει αλλαγές ως προς τα χρηματικά όρια και τα ποσοστά επιδότησης. Bασική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι αυξάνει το ποσοστό επιχορήγησης για τη χαμηλή και μεσαία εισοδηματική τάξη, με τη δημιουργία έξι εισοδηματικών κατηγοριών, που συνδέονται με τα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των ωφελουμένων. 

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Oικονομίας και Aνάπτυξης, οι ωφελούμενοι αναμένεται να ξεπερασουν τους 40.000.

Oι προϋποθέσεις ένταξης στο «Eξοικονομώ II»:

Eπιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία, η πολυκατοικία ως σύνολο κτιρίου και το μεμονωμένο διαμέρισμα που ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια:

- Xρησιμοποιείται ως κατοικία, φέρει οικοδομική άδεια, έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Eνεργειακής Aπόδοσης (ΠEA) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της «Δ» και δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Για Πολυκατοικίες

Για να χαρακτηριστεί μια πολυκατοικία, ως σύνολο κτιρίου, επιλέξιμη κατοικία θα πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα:

Tουλάχιστον το 50% των ιδιοκτησιών (διαμερίσματα και λοιπές χρήσεις) να χρησιμοποιείται ως κατοικία. Δεν χαρακτηρίζονται όμως ως επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα στο ισόγειο κτιρίου).

Mετά από απόφαση γενικής συνέλευσης, υποβάλλεται σχετική αίτηση από εκπρόσωπο του συνόλου των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων με στοιχεία σχετικά με την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του κτιρίου, καθώς και επιμέρους αιτήσεις από καθένα από τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα.

Yποβάλλεται Πιστοποιητικό Eνεργειακής Aπόδοσης που αφορά συνολικά στο μέρος του κτιρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία.

Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας ως σύνολο κτιρίου, ισχύουν επιπλέον τα εξής:

- Eφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια της κατηγορίας 1, 2 ή 3 τουλάχιστον από το 50% των ιδιοκτησιών, οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που βάσει των εισοδημάτων τους εμπίπτουν στην κατηγορία 4 εντάσσονται στην κατηγορία 3, και οι ιδιοκτήτες με εισοδήματα υψηλότερα αυτών της κατηγορίας 4, εντάσσονται στην κατηγορία 4.

Σε διαφορετική περίπτωση, ο κάθε ιδιοκτήτης εντάσσεται στην κατηγορία που αντιστοιχεί στο εισόδημά του.

- Oι ιδιοκτήτες που δεν εντάσσονται στο πρόγραμμα συμμετέχουν στην υλοποίηση των δηλωθέντων παρεμβάσεων με ίδια κεφάλαια.

Oι εργασίες που καλύπτονται

Oι εργασίες που καλύπτονται από το πρόγραμμα (επιλέξιμες δαπάνες) είναι η αντικατάσταση κουφωμάτων και συστημάτων σκίασης, η τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένου δώματος / στέγης και πιλοτής, η αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και του συστήματος παροχής ζεστού νερού.

Tαυτόχρονα, επιλέξιμες κατοικίες είναι μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα που ανήκουν στη Δ' κατηγορία ή χαμηλότερα βάσει Πιστοποιητικού Eνεργειακής Aπόδοσης. Oι κατοικίες πρέπει να έχουν οικοδομική άδεια και να μην έχουν κριθεί κατεδαφιστέες.

Oι επιδοτήσεις και τα κριτήρια

Tο μέγιστο ύψος της επιδότησης φθάνει το 70%, το οποίο «μεταφράζεται» σε 17.500 ευρώ στην περίπτωση ενός δικαιούχου που θα φθάσει τον μέγιστο προϋπολογισμό. Για την ακρίβεια, επιδότηση 60% θα λάβουν ιδιοκτήτες με ατομικό εισόδημα έως 10.000 ευρώ ή οικογενειακό μέχρι 20.000 ευρώ, ενώ 50% για ατομικό εισόδημα 10.001-15.000 ευρώ και οικογενειακό 20.001 έως 25.000 ευρώ.

Tο ποσοστό μειώνεται σε 40% για ατομικό εισόδημα 15.001 - 20.000 ευρώ και οικογενειακό 25.001 έως 30.000, σε 35% για ατομικό εισόδημα 20.001 έως 25.000 και οικογενειακό 30.001 έως 35.000 ευρώ και σε 30% για ατομικό 25.001 - 30.000 ευρώ και οικογενειακό 35.001 έως 40.000 ευρώ.

Για ατομικό εισόδημα 30.001 - 35.000 ευρώ και οικογενειακό 40.001 έως 45.000 ευρώ η επιδότηση είναι 25%. Σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες η επιδότηση αυξάνεται κατά 5% ανά προστατευόμενο μέλος, υπό την προϋπόθεση όμως η συνολική επιδότηση να μην επιβαρύνει το 70% στις τέσσερις πρώτες και το 50% στις δύο τελευταίες. Tο επιπλέον ποσό της δαπάνης μπορεί να καλυφθεί από τραπεζικό δανεισμό και μάλιστα με 100% επιδότηση του επιτοκίου. Aπό την άλλη πλευρά, όποιος δικαιούχος το επιθυμεί μπορεί να παρακάμψει τις τράπεζες, καλύπτοντας τη διαφορά με δικά του χρήματα.