Στη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου στην Αιτωλοακαρνανία προχωράει ο τεχνολογικός όμιλος Amazon, που μέσω του ενεργειακού βραχίονά του έχει υλοποιήσει 160 αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα σε 13 ευρωπαϊκές χώρες.

Η Amazon υλοποιεί 39 νέα έργα ΑΠΕ στην Ευρώπη  τα οποία προσθέτουν περισσότερο από 1GW συνολικής δυναμικότητας καθαρής ενέργειας στα ευρωπαϊκά δίκτυα. Η Amazon έχει υλοποιήσει πάνω από 160 αιολικά και ηλιακά έργα σε 13 χώρες της Ευρώπης. Όταν όλα τεθούν σε λειτουργία, αναμένεται να προσφέρουν 5,8GW καθαρής ενέργειας, δυναμικότητα ικανή για να καλύψει τις ανάγκες περισσότερων των 4,7 εκατ. νοικοκυριών στην Ευρώπη ετησίως. Τα νέα έργα περιλαμβάνουν την τοποθέτηση 15 ηλιακών εγκαταστάσεων σε υποδομές της Amazon, καθώς και 24 αιολικά και ηλιακά έργα κοινής ωφέλειας, συμπεριλαμβανο-μένου του πρώτου ηλιακού πάρκου της εταιρείας στην Ελλάδα. Το έργο της Amazon στην Ελλάδα έρχεται ως συνέχεια αντίστοιχης ηλιακής εγκατάστασης κοινής ωφέλειας της εταιρείας στην Πολωνία το περασμένο έτος. Οι επενδύσεις της Amazon στις εν λόγω χώρες συμβάλλουν στην επιτάχυνση της διαδικασίας απανθρακοποίησης των ενεργειακών δικτύων, περιορίζοντας την ανάγκη χρήση ορυκτών καυσίμων.

 Από το 2014 έως το 2022 τα ευρωπαϊκά φωτοβολταϊκά και ηλιακά πάρκα της Amazon αντιπροσωπεύουν επενδύσεις αξίας 2,4 δισ. ευρώ στην Ευρώπη.

Z.H. thessaliaeconomy.gr