Συνεχίζεται το δυναμικό άνοιγμα του θεσσαλικού ομίλου Βιοκαρπέτ στην αγορά της Ενέργειας. Με ισάριθμες αποφάσεις της η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) απένειμε δύο νέες άδειες παραγωγής για φωτοβολταϊκούς σταθμούς 10 MW, μία στην Βιοκαρπέτ και μία στην θυγατρική της Εξάλκο σε περιοχές του νομού Λάρισας.

Αναλυτικά οι αποφάσεις της ΡΑΕ:

-Χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10 MWστη θέση «Καλάμια», της Δημοτικής Ενότητας Κοιλάδας, του Δήμου Λάρισας, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» με δ.τ. «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.».

-Χορήγηση Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 10 MW στη θέση «ΚΟΡΔΕΣΙ», της Δημοτικής Ενότητας Γόννων, του Δήμου Τεμπών, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΕΞΑΛΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Οι επενδύσεις του ομίλου στον χώρο των ΑΠΕ αναμένεται να συνεχιστούν και ήδη αναμένονται νέες άδειες.

Λ.Ε. thessalieconomy.gr