Μια εποχή τελειώνει για την Εφορία: Η εποχή των επιστολών στους φορολογούμενους. Τα γνωστά γράμματα από την Εφορία, που συνήθως δεν έχουν το πιο ευχάριστο περιεχόμενο, καταργούνται με το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ που συζητήθηκε χθες στο υπουργικό συμβούλιο και πλέον όλες οι επικοινωνίες θα γίνονται ηλεκτρονικά. Οι δε φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση και, αν δεν είναι αρκετά προχωρημένοι τεχνολογικά, να συνεργάζονται με λογιστή, γιατί όταν θα αναρτάται μια ειδοποίηση στο Taxisnet θα θεωρείται ότι ο φορολογούμενος έχει ενημερωθεί και θα «τρέχουν» προθεσμίες για εκπλήρωση υποχρεώσεων. Αλλά οι τεχνολογικές ευκολίες της εφορίας δεν τελειώνουν εδώ: καταργούνται και τα χάρτινα βιβλία των επαγγελματιών που τηρούν απλογραφικά βιβλία και στοιχεία, αφού πλέον όλα τα στοιχεία θα περνούν στο myDATA.

Eπίμονος Κηπουρός