Την αξιοποίηση του ακινήτου «Ιαματική Πηγή & Κάμπινγκ Κονιαβίτη» δρομολογεί επισήμως το ΤΑΙΠΕΔ. Χτες, το Δ.Σ. του Ταμείου, δημοσίευσε Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, για την εκμετάλλευση του ακινήτου που είναι γνωστό ως «Ιαματική Πηγή & Κάμπινγκ Κονιαβίτη», έκτασης 593.061,75 τ.μ., συμπεριλαμβανομένων δύο ιαματικών πηγών, εκ των οποίων η μία αναγνωρισμένη, στον Δήμο Καμένων Βούρλων, με την ταυτόχρονη σύναψη δύο συμβάσεων ως εξής: (α) Μεταβίβαση κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής της Περιοχής Α του ανωτέρω ακινήτου, σε συνδυασμό με την (β) μακροχρόνια μίσθωση της Περιοχής Β του ανωτέρω ακινήτου, με υποχρέωση εκτέλεσης ορισμένων ελάχιστων εργασιών. Στις επιτρεπόμενες χρήσεις συμπεριλαμβάνονται αυτές του τουρισμού και της ψυχαγωγίες, όπως και οι εμπορικές, λιμενικές, αθλητικές κατοικίες κ.α. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίστηκε η 14η.09.2023.

Ποιο είναι το ακίνητο

Το Ακίνητο Κονιαβίτη Καμένων Βούρλων, 593.061,75 τ.μ., εκτείνεται σε εκτός σχεδίου περιοχή, βορειοδυτικά της Λουτρόπολης των Καμένων Βούρλων σε διεπαφή με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης, σε κεντροβαρική θέση σε σχέση με το Βασικό Οδικό Δίκτυο της χώρας. Το σχήμα του περιγράμματος της έκτασης του Ακινήτου είναι τεθλασμένο και επίμηκες, με τον επιμήκη άξονα διατεταγμένο στη διεύθυνση ανατολής – δύσης. Την ίδια κατεύθυνση έχει ο αυτοκινητόδρομος ΠΑΘΕ και η παράλληλη και όμορη παλαιά Εθνική Οδός, που διασχίζουν την έκταση του Ακινήτου.

Η έκταση του ακινήτου, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί επίπεδο, προς τα βορειοανατολικά έχει μέτωπο στη θάλασσα, προς τα βορειοδυτικά γειτονεύει με καλλιεργήσιμες εκτάσεις, στα νότια φθάνει στους πρόποδες του όρους Κνημίς και στα νοτιοανατολικά, γειτονεύει με τη Λουτρόπολη των Καμένων Βούρλων. Το σύνολο του ακινήτου εμπίπτει σε ευρύτερη προστατευόμενη περιοχή ανήκουσα στο Δίκτυο NATURA 2000 με ονομασία «ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΙ ΕΚΒΟΛΕΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ – ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ» ενώ τμήματα αυτού βρίσκονται και εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής- ΚΑΖ. Εντός του ακινήτου, νότια του ΠΑΘΕ, βρίσκεται η αναγνωρισμένη Ιαματική Πηγή «Μύλος Κονιαβίτη» (ΦΕΚ 1134/Β/2016) και η Ιαματική Πηγή «Καλλυντικών» (Αφροδίτης).

Τα δύο βασικά τμήματα

Το Ακίνητο, όπως προαναφέρθηκε, συμπεριλαμβάνει δύο επιμέρους γεωτεμάχια:

(α) Την Περιοχή Α, η οποία συνοπτικά περιγράφεται ως εξής: Γεωτεμάχιο με έκταση 520.515,65 τ.μ., εκτείνεται βόρεια του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ (Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι) και έχει μέτωπο στη θάλασσα μήκους 1.200μ.

Το Τμήμα Α (520.515,65 τ.μ.) .), το οποίο αποτελείται από δύο ενότητες (Ι & ΙΙ), εκτείνεται βόρεια του ΠΑΘΕ και αποτελεί το μεγαλύτερο σε έκταση τμήμα μεταξύ των επιμέρους τμημάτων με μέτωπο στη θάλασσα (1.200 μ.). Στο τμήμα της έκτασης που γειτνιάζει με το παράκτιο μέτωπο, στη βορεινή πλευρά, σε περιφραγμένη έκταση 330 στρ. περίπου, με παραθαλάσσιο μέτωπο 800 μ., αναπτύσσονταν οι εγκαταστάσεις της Οργανωμένης Κατασκήνωσης (CAMPING) του Ε.Ο.Τ., που είναι εκτός λειτουργίας. Οι εκτός του CAMPING περιοχές του Τμήματος Α είναι χέρσες και βαλτώδεις με βλάστηση καλαμιών και βούρλων. Εντός των περιοχών αυτών διέρχονται ασφαλτοστρωμένοι δρόμοι, που εξυπηρετούν τις μετακινήσεις μεταξύ της πόλης των Καμένων Βούρλων και του Οικισμού Καινούργιου, που κείται βορειοδυτικά του Ακινήτου.

(β) Την Περιοχή Β που συνοπτικά περιγράφεται ως εξής: Γεωτεμάχια με έκταση 37.211,37 τ.μ. και 35.334,73 τ.μ., όπου εντοπίζονται οι Ιαματικές πηγές «Μύλος Κονιαβίτη» και «Καλλυντικών». Το Τμήμα Β (37.211,37 τ.μ.) και το Τμήμα Γ (35.334,73 τ.μ.), όπου εντοπίζονται οι Ιαματικές πηγές «Μύλος Κονιαβίτη» και «Καλλυντικών», είναι λωρίδες γης μεταξύ του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ και των υπορειών του όρου Κνημίς. Τα δύο Τμήματα διαχωρίζονται μεταξύ τους από απαλλοτριωθείσα ζώνη βοηθητικού δρόμου του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ. Δυτικά του Τμήματος Γ εντοπίζονται εγκαταστάσεις του Βιολογικού Καθαρισμού της Λουτρόπολης των Καμένων Βούρλων. Στην Περιοχή Β η βλάστηση αποτελείται από καλάμια και βούρλα.

Πώληση και 50ετής μίσθωση

Για την Περιοχή Α προβλέπεται η πώληση ακινήτου και θα συναφθεί σύμβαση μεταβίβασης κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής. Για την Περιοχή Β προβλέπεται μακροχρόνια μίσθωση ακινήτου, ενώ θα συναφθεί σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης 50 ετών, με υποχρέωση εκτέλεσης ορισμένων ελάχιστων εργασιών. Το μοναδικό κριτήριο για την ανάθεση των συμβάσεων αξιοποίησης, θα είναι το ύψος του προσφερόμενου συνολικού ανταλλάγματος, το οποίο ορίζεται ως το άθροισμα: (α) της καθαρής παρούσας αξίας του τιμήματος για την αγοραπωλησία της Περιοχής Α του ακινήτου, πλέον (β) της καθαρής παρούσας αξίας των ετήσιων μισθωμάτων της Περιοχής Β του ακινήτου.

Επιτρεπόμενες χρήσεις γης και όροι δόμησης

Η Περιοχή Α αλλά και η Β θα χρησιμοποιηθούν σε συμμόρφωση με τις επιτρεπόμενες χρήσεις και στο πλαίσιο των όρων του Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ), που εκπονήθηκε και του Προεδρικού Διατάγματος που πρόκειται να εκδοθεί και το οποίο θα κυρώνει το εν λόγω ΕΣΧΑΔΑ.

Στην περιοχή Α ως γενικός προορισμός ορίζεται η χρήση «Τουρισμός – Αναψυχή». Στο ΤΜΗΜΑ Α ΕΝΟΤΗΤΑ Ι (65.462,19τ.μ.), όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, προτείνονται οι εξής επιτρεπόμενες χρήσεις Γης: Ειδικές τουριστικές υποδομές και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης Ιαματικών Πηγών, Κατοικία (προσωπικού εγκαταστάσεων), Εμπορικά καταστήματα και καταστήματα παροχής υπηρεσιών, Αθλητικές εγκαταστάσεις, Πολιτιστικές εγκαταστάσεις, Θρησκευτικοί χώροι, Χώροι συνάθροισης κοινού, Εστίαση, Αναψυκτήρια, Στάθμευση (κτίρια – γήπεδα). Οι κατηγορίες χρήσεων γης: κατοικία, εμπορικά καταστήματα και καταστήματα παροχής υπηρεσιών, αθλητικές εγκαταστάσεις, πολιτιστικές εγκαταστάσεις, θρησκευτικοί χώροι, χώροι συνάθροισης κοινού, εστίαση, αναψυκτήρια, στάθμευση, προτείνεται να καταλαμβάνουν ποσοστό ≤20% επί επίσης συνολικής δομούμενης επιφάνειας των κτιριακών εγκαταστάσεων. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί η λειτουργία επίσης ως υποστηρικτικές επίσης. Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης (Σ.Δ.): 0,10, μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη ορίζεται στο 15%.

Στο ΤΜΗΜΑ Α ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ (455.053,46τ.μ.), όπως αναφέρεται στην προκήρυξη, προτείνονται οι εξής επιτρεπόμενες χρήσεις Γης: Τουριστικά καταλύματα (κύρια και μη κύρια, σύνθετα τουριστικά καταλύματα κ.λπ.), Ειδικές τουριστικές υποδομές και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης των Ιαματικών Πηγών, Τουριστικοί λιμένες, όπως μαρίνες, αγκυροβόλια, καταφύγια τουριστικών σκαφών, Κατοικία (προσωπικού εγκαταστάσεων), Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών, Κοινωνική πρόνοια, Αθλητικές εγκαταστάσεις, Πολιτιστικές εγκαταστάσεις, Θρησκευτικοί χώροι, Περίθαλψη, Χώροι συνάθροισης κοινού, Εστίαση, Αναψυκτήρια, Μονάδα ΒΙΟΚΑ, Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής, Στάθμευσης (κτίρια – γήπεδα), Εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρων Ελικοδρόμιο, κάθε άλλη συναφής χρήση, η οποία δεν μεταβάλλει το γενικό προορισμό του Ακινήτου. Μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής δόμησης (Σ.Δ.): 0,15, μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη ορίζεται στο 20%.

Καθορίζεται περιοχή προστασίας παράκτιας ζώνης Ακινήτου κυμαινόμενου εύρους (με μέγιστο τα 90 μ. από τη γραμμή αιγιαλού). Η παράκτια ζώνη προστασίας εντάσσεται στην αξιοποιήσιμη έκταση του Ακινήτου, αντλείται από αυτή δόμηση (δηλ. συνυπολογίζεται στις εκτάσεις επί των οποίων εφαρμόζεται ο προτεινόμενος ΣΔ) αλλά δεν αποτελεί υποδοχέα δόμησης ήτοι οικοδομήσιμη έκταση εξαιτίας της γεωλογικής της ακαταλληλότητας.

Στην εν λόγω περιοχή επιτρέπονται οι κάτωθι επιτρεπόμενες χρήσεις γης: Μη μόνιμες κατασκευές εξυπηρέτησης λουομένων (προσωπική υγιεινή, αποδυτήρια κ.λπ.), Εξοπλισμός παραλίας (ομπρέλες, ξαπλώστρες, κλπ.), Ποδηλατόδρομοι Πεζόδρομοι, Υπαίθριοι χώροι στάθμευσης (μόνο στα ανατολικά και δυτικά άκρα της Ενότητας ΙΙ του Τμήματος Α), Ελαφρές εγκαταστάσεις καθώς και ήπια τεχνικά έργα προστασίας των ακτών (π.χ. από διάβρωση ή από φυσικές καταστροφές περιλαμβανομένων των πλημμυρών,) Λιμένες, εγκαταστάσεων μεταφόρτωσης, λιμενικών ζωνών και ναυπηγικών εγκαταστάσεων, που χωροθετούνται μαζί με τα συνοδό τους έργα σε διακριτές ζώνες συμβατών χρήσεων, Ελαφρές/προσωρινές εγκαταστάσεις εστίασης/αναψυχής, Ελαφρές κατασκευές που προβλέπονται από τα οικεία Διαχειριστικά Σχέδια των περιοχών προστασίας της φύσης και του τοπίου (ν. 1650/1986).

Γιώργος Παπακωνσταντίνου Insider.gr