Η Quant, εταιρεία διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων οφειλών, συμβουλευτικών υπηρεσιών κλπ, στοχεύει να γίνει στρατηγικός εταίρος των μη συστημικών τραπεζών καθώς εγκαινιάζει μια σειρά συμφωνιών προκειμένου να αναλάβει τη διαχείριση των κόκκινων δανείων τους.

Η Quant διαχειρίζεται ήδη περίπου 450-500 εκατ. ευρώ τιτλοποιημένα κόκκινα δάνεια του πακέτου Astir και προσβλέπει επίσης στις τιτλοποιήσεις Omega που δρομολόγησε η Attica Bank στο πλαίσιο των προσπαθειών εξυγίανσης που προορίζονται για το πρόγραμμα «Ηρακλής».

Παράλληλα, η Quant προσπαθεί να απαλλάξει τις συνεταιριστικές τράπεζες από το βάρος των κόκκινων δανείων τους που δεν μπορούν να στηριχθούν στους ώμους του «Ηρακλή».

Βρίσκεται σε συζητήσεις για να αναλάβει τη διαχείριση των επισφαλειών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας καθώς και των συνεταιριστικών τραπεζών Ηπείρου, και Κεντρικής Μακεδονίας. Έχει μάλιστα ήδη υπογράψει με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας. 

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr