Αρκετός δρόμος απομένει ακόμα για την υλοποίηση της πολυσυζητημένης γαλακτοκομικής σχολής στην Ελασσόνα. Αυτό προκύπτει από την απάντηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στη Βουλή, ύστερα από ερώτηση του βουλευτή Λάρισας Μάξιμου Χαρακόπουλου

Στην απάντησή του ο κ. Αποστόλου σημειώνει τα εξής:

«Ο Δήμος Ελασσόνας, σε πρόταση συνεργασίας που απηύθυνε προς τον ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ για ίδρυση Σχολής Γαλακτοκομίας, δεδομένου ότι στην ευρύτερη περιοχή Ελασσόνας παράγεται μεγάλη ποσότητα προϊόντων γάλακτος (και ποσοστιαία στο σύνολο της εγχώριας παραγωγής), είχε διαβεβαιώσει τον εν λόγω Οργανισμό ότι δύναται να διαθέσει ή να κατασκευάσει κτίριο για τον σκοπό αυτό και παρουσίασε συγκεκριμένες προτάσεις.

Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, δεδομένου ότι η ΕΠΑΣ Ιωαννίνων (Γαλακτοκομική) δεν έχει τη δυνατότητα να απορροφήσει το σύνολο των αιτούντων φοιτητών, λόγω της μοναδικότητας σε επίπεδο χώρας και του μεγάλου ενδιαφέροντος, αλλά δύναται να υποδεχτεί 60 μαθητές ετησίως, ενώ οι αιτήσεις είναι συνήθως λίγο περισσότερες (περίπου 70 με 80), αντιμετώπισε θετικά την εν λόγω πρόταση.

Πληροφοριακά, αναφέρεται ότι από τη φετινή χρονιά λειτουργεί στο Κιλκίς αντίστοιχη σχολή από τον ΟΑΕΔ.

Επισημαίνεται ότι τα προβλήματα, τα οποία πρέπει να επιλυθούν για τη λειτουργία της σχολής, είναι κυρίως υποδομών και οικονομικά. Οι υφιστάμενες σχολές απορροφούν σχεδόν το σύνολο των λειτουργικών εξόδων του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ, λόγω του μεγάλου κόστους των οικοτροφείων και των συντηρήσεων των υποδομών.

Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι προκειμένου να λειτουργήσει η σχολή:

- απαιτούνται καταρχήν κτιριακές υποδομές, καθώς και ο απαραίτητος υλικοτεχνικός εξοπλισμός (εργαστήρια, τυροκομικές εγκαταστάσεις, ψυγεία κ.λπ.) και επειδή ο δήμος δεν μπορεί να τον εξασφαλίσει με δικά του κεφάλαια, είναι προς εξέταση διάφορες λύσεις,

- πρέπει να εξασφαλιστούν το διδακτικό προσωπικό, καθώς και η επιβάρυνση των λειτουργικών της εξόδων, την κάλυψη των οποίων δεν την επιτρέπει ο υφιστάμενος προϋπολογισμός του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Επισημαίνεται ότι οι υφιστάμενες σχολές λειτουργούν με ωρομίσθιο και εποχικό προσωπικό, το οποίο προσλαμβάνεται μετά από έγκριση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ), που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, λίγο πριν από την έναρξη των μαθημάτων και δεν διαθέτουν επαρκές μόνιμο προσωπικό (φύλακες, διοικητικούς κ.λπ.), ώστε να μετακινηθούν για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών. Είναι γεγονός ότι η αποδυνάμωση όλων των σχολών αυτού του τύπου αποτελεί χρόνιο πρόβλημα.

Πρέπει να επισημανθεί ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανταποκρίθηκε θετικά στην πρόταση του Δήμου Ελασσόνας για ίδρυση Σχολής Γαλακτοκομίας με την προοπτική ότι θα καλύπτει τα λειτουργικά της έξοδα από την πώληση των προϊόντων, τα οποία θα παράγονται από την εκπαιδευτική δραστηριότητα. Στο πλαίσιο αυτής της αυτοδυναμίας, εξετάζονται, επί του παρόντος, διάφορες λύσεις και για τις υπόλοιπες σχολές.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι θέμα προς εξέταση αποτελεί και η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του συνόλου των σχολών ΕΠΑΣ, καθώς το έτος 2022 προβλέπεται η κατάργησή τους ή η λειτουργία τους με άλλη μορφή. Ο ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ έχει προτείνει τη μετεξέλιξή τους σε ΙΕΚ. Το ζήτημα αυτό θα επιλυθεί σε συνεννόηση με το συνερωτώμενο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και τον ΟΑΕΔ που διατηρεί περισσότερες σχολές.

Τέλος, σημειώνεται ότι τα προαναφερθέντα προβλήματα θα πρέπει να επιλυθούν στη βάση ενός συγκεκριμένου σχεδιασμού για την εξασφάλιση τόσο των πόρων κατασκευής και λειτουργίας της εν λόγω σχολής όσο και του