Στην εταιρεία Dimera, συμφερόντων του επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη, περνούν τα σήματα της Πήγασος Εκδοτική, "Έθνος", "Έθνος της Κυριακής" και "Ημερησία". Σύμφωνα με πληροφορίες, η Dimera υπέβαλε συνολική προσφορά ύψους 3,58 εκατ. ευρώ (3 εκατ. ευρώ για τα σήματα "Έθνος" και "Έθνος της Κυριακής" και 580 χιλ. ευρώ για την ομάδα σημάτων της "Ημερησίας" - τρία εμπορικά σήματα και το Imerisia.gr).  

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι κατατέθηκε και μια προσφορά για την εταιρεία "Άνωση" ύψους περίπου 25.000 ευρώ.  

H Dimera ήταν η μόνη εταιρεία που κατέθεσε προσφορά (για τα βασικά σήματα του "Έθνους") και μάλιστα στην εκπνοή του χρόνου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

Υπενθυμίζεται ότι ως πρώτη προσφορά έχει οριστεί για την ομάδα με τα σήματα "ΕΘΝΟΣ" και "ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ" το ποσό των 2.355.000 ευρώ και για την ομάδα τριών σημάτων "ΗΜΕΡΗΣΙΑ" το ποσό των 476.000. Σημειώνεται ότι η πλειστηρίαση των παραπάνω σημάτων γινόταν κατά ομάδα, δηλαδή δεν επιτρεπόταν η εκπλειστηρίαση σε ένα μόνο σήμα κάθε ομάδος αλλά σε όλα τα σήματα της ίδιας ομάδος. 

Η εγγύηση είχε διαμορφωθεί στο 30% της τιμής πρώτης προσφοράς, δηλαδή για την ομάδα σημάτων "Εθνος" και "Εθνος της Κυριακής" στις 706.500 ευρώ και για την ομάδα των 3 σημάτων "Ημερησία" στις 142.800 ευρώ.

Μεταξύ άλλων, βγήκαν σε πλειστηριασμό η συμμετοχή της Πήγασος στην εκτυπωτική "ΙΡΙΣ” καθώς και στο πρακτορείο διανομής Τύπου "Ευρώπη”, αλλά και στην εταιρεία που εξέδιδε τα περιοδικά του ομίλου.

Αναλυτικά:

-17.729.893 κοινές ονομαστικές μετοχές, συνολικής ονομαστικής αξίας 32.735.724 ευρώ, εκδόσεως της εταιρείας "Εκδόσεις Έθνος Ανώνυμη Εταιρεία". Η τιμή εκτίμησης και η τιμή πρώτη προσφοράς είχε οριστεί στο ποσό των 50.000 ευρώ. 

-300.036 κοινές ονομαστικές μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας 7.130.100 ευρώ εκδόσεως της εταιρείας Pegasus Magazines Publications Ανώνυμη Εκδοτική Εταιρεία. Η συνολική τιμή εκτίμησης καθώς και η τιμή πρώτης προσφοράς είχε οριστεί στις 20.000 ευρώ. 

-2.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, συνολικής ονομαστικής αξίας 750.000 ευρώ, εκδόσεως της εταιρείας "Μέλλον Group (Γκρουπ) Ανώνυμη Εταιρεία Μέσω Επικοινωνίας" Η συνολική τιμή εκτίμησης καθώς και η τιμή πρώτης προσφοράς είχε οριστεί στις 20.000 ευρώ. 

-16.446 κοινές ονομαστικές μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας 6.200.000 ευρώ εκδόσεως της εταιρείας "Ανώνυμη Εταιρεία Πρακτορεύσεως και Διανομής Ημερήσιου και Περιοδικού Τύπου – Ευρώπη". Η συνολική τιμή εκτίμησης καθώς και η τιμή πρώτης προσφοράς είχε οριστεί στις 156.000 ευρώ.

-10.909.850 κοινές ονομαστικές μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας 32.722.350 ευρώ εκδόσεως της εταιρείας "Εκτυπώσεις Iris Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία". Η συνολική τιμή εκτίμησης καθώς και η τιμή πρώτης προσφοράς είχε οριστεί στο 1 εκατ. ευρώ. 

-678.736 κοινές ονομαστικές μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας 1.050.000 ευρώ εκδόσεως της εταιρείας "Ανώνυμη Εταιρεία Μουσικών Εκδηλώσεων και Παραγωγών Άνωση" ". Η συνολική τιμή εκτίμησης καθώς και η τιμή πρώτης προσφοράς είχε οριστεί στις 20.000 ευρώ.

-3.199.000 κοινές ονομαστικές μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας 9.597.000 ευρώ, ονομαστικής αξίας 3 ευρώ έκαστη εκδόσεως της εταιρείας με την επωνυμία "Πήγασος Interactive Ανώνυμη Τεχνολογική Εταιρεία Ανάπτυξης και Παροχής Προϊόντων και υπηρεσιών στο Διαδίκτυο" Η συνολική τιμή εκτίμησης καθώς και η τιμή πρώτης προσφοράς είχε οριστεί στις 20.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι εκτός πλειστηριασμού ήταν η συμμετοχή της Πήγασος στην εταιρεία "Τηλέτυπος” (Mega Channel) στην οποία ελέγχει ποσοστό 13,0961%. Στην αγορά υπάρχουν ήδη πληροφορίες για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής από επιχειρηματίες που ήδη διαθέτουν, άμεσα είτε έμμεσα, δραστηριότητα στα media.