Σοβαρό πρόβλημα που έχει να κάνει με την έλλειψη χρηματοδότησης αντιμετωπίζει η υλοποίηση των κτιριακών έργων ΣΔΙΤ που έχουν προκηρυχθεί τα τελευταία χρόνια, μεταξύ αυτών και των νέων φοιτητικών εστιών του Βόλου.

Ο σημαντικός χρόνος που έχει μεσολαβήσει από την προκήρυξη μέχρι την υποβολή των οικονομικών προσφορών έχει διαφοροποιήσει άρδην τα δεδομένα, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιπτώσεις τα έργα να μην είναι βιώσιμα και κυρίως χρηματοδοτήσιμα. Ο κύριος λόγος είναι ασφαλώς η εκτόξευση του κόστους κατασκευής, που έχει ανατρέψει πλήρως τον αρχικό σχεδιασμό, και τα έργα σέρνονται χωρίς να προκύπτει επενδυτικό ενδιαφέρον. 

Οι διαγωνισμοί μάλιστα έχουν προκηρυχτεί από το 2020 (Θεσσαλία, Κρήτη και Θράκη) με το συνολικό ύψος των έργων να υπολογίζεται σε περίπου 450 εκατ. ευρώ.

Στο Βόλο οι νέες εστίες πρόκειται να ανεγερθούν (αν αυτό καταστεί εφικτό) επί του ακινήτου της «Βαμβακουργίας Α.Ε.» στην Νέα Ιωνία, συνολικής έκτασης 87 στρεμμάτων, το οποίο, στις 13 Φεβρουαρίου του 2020.

Να σκεφτεί κανείς ότι ακόμα κι αν οι διαγωνισμοί είχαν έτοιμους αναδόχους, θα απαιτούνταν τουλάχιστον έξι μήνες έως ότου υπογραφούν οι συμβάσεις, εκδοθούν οι άδειες και ξεκινήσουν τα έργα…

Κώστας Τόλης, thessaliaeconomy.gr