Εκτός χρονοδιαγράμματος και με αβέβαιη έκβαση, βρίσκεται το έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών» στη Θεσσαλία, το περίφημο Rural Broadband (ΣΔΙΤ), γνωστό και ως αγροτικό ίντερνετ.

Το έργο είχε αναλάβει να υλοποιήσει ο όμιλος Ιντρακάτ (60%) σε κοινοπραξία με την Ιντρακόμ Συμμετοχών και την HOL (10%), η οποία έχει περιέλθει στον έλεγχο του ομίλου Vodafone, στα τέλη του 2014. Η υλοποίηση του δικτύου, που αναμένεται να δώσει ιδιαίτερη αναπτυξιακή ώθηση στην θεσσαλική περιφέρεια και ιδιαίτερα στις μειονεκτικές περιοχές της όπως είναι η ύπαιθρος, έχει ήδη περιπλακεί επικίνδυνα.

Σύμφωνα με πρόσφατη αποκάλυψη του bankingnews.gr (Νίκος Καρούτζος) έχει ξεσπάσει δικαστική διαμάχη μεταξύ του ομίλου Ιντρακάτ και της Intracom Telecom πρώην μέλος του ομίλου Ιντρακόμ (μεν νυν ιδιοκτήτες τον όμιλο Sistema και κεφάλαια Αραβικής έδρας) η οποία είχε αναλάβει υπεργολαβία του έργου και η Ιντρακάτ την κήρυξε έκπτωτη.

Το κομμάτι του έργου που έχει αναλάβει η Ιντρακάτ αφορά περιοχές της Θεσσαλίας, της Ανατολικής Στερεάς, της Νότιας Ηπείρου της Εύβοιας και των Κυκλάδων.

Η εταιρία βεβαίως ανεπίσημα ισχυρίζεται ότι υπήρχε πρόβλημα με την αδειοδότηση κεραιών μικροκυμματικής ζεύξης.

Ειδικότερα η Intracom Telecom άσκησε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της Ιντρακάτ, της θυγατρικής της Rural Connect που υλοποιεί το έργο καθώς και της μητρικής της Ιntracom Holdings, τρείς αγωγές με τις οποίες ζητά:

1. Να υποχρεωθούν οι τρείς εταιρείες και να αναγνωρισθεί ότι υπέχουν υποχρέωση να της καταβάλλουν ως ποινικές ρήτρες και αναπόδεικτη αποζημίωση το συνολικό ποσόν των € 4,5 εκατ. η Intrakat, των € 2 εκατ. η Intracom Holdings και του € 1 εκατ. η Rural Connect για παραβάσεις κατ’ ιδίαν συμβατικών όρων της από 1.10.2014 σύμβασης μεταξύ των τριών εταιριών και της Intracom.

2. Nα καταδικασθεί η Ιντρακάτ να της καταβάλλει το συνολικό ποσό των € 4,9 εκατ., ως ανεξόφλητο και οφειλόμενο εργολαβικό αντάλλαγμα σύμβασης υπεργολαβίας και

3. Nα υποχρεωθούν να της καταβάλλουν η Intrakt και η θυγατρική Rural Connect, από κοινού και εις ολόκληρον  η κάθε μία, ποσό € 11,4 εκατ. περίπου, ως οφειλόμενο (λόγω καταγγελίας) εργολαβικό αντάλλαγμα σύμβασης υπεργολαβίας και ποσό 200 χιλ. € ως χρηματική ικανοποίηση από ηθική βλάβη.

Από την πλευρά της Intrakat από κοινού με τις εταιρείες Intracom Holdings και Rural Connect έχει ασκήσει τρείς διαιτητικές προσφυγές προκειμένου να αναγνωρισθεί η νομιμότητα της καταγγελίας της σύμβασης με την Intracom Telecom, να αναγνωρισθεί ότι δεν υπάρχει καμία υποχρέωση προς αποζημίωση  έναντι της Intracom Telecom και για οποιαδήποτε αιτία και να αναγνωριστεί ότι η Intracom Telecom οφείλει να καταβάλλει στις τρεις  εταιρίες «ως εις ολόκληρον δανείστριες», το ποσό των €10 εκατ. από καταπεσούσες ποινικές ρήτρες.

Βέβαια το πώς συμβιβάζεται να υπάρχει η δικαστική αντιπαράθεση κα την ίδια στιγμή να μην έχει προχωρήσει το έργο λόγω αδειών αποτελεί ένα ερώτημα.

Όπως επίσης αποτελεί ερώτημα η στάση που τηρεί το αρμόδιο Υπουργείο και η Κοινωνία της Πληροφορίας δεδομένου ότι στις υπόλοιπες ζώνες τα έργα ολοκληρώθηκαν έγκαιρα με τον ΟΤΕ μάλιστα να υλοποιεί το έργο νωρίτερα των προθεσμιών που προέβλεπε η σύμβαση με την Κοινωνία της Πληροφορίας και να διαθέτει εμπορικά internet υψηλών ταχυτήτων στη Βόρεια Ελλάδα.

 thessaliaeconomy.gr Ζ.Η.