Στις Netcompany - Profile κατέληξε το πρώτο τμήμα του project για την ψηφιοποίηση των αρχείων των υποθηκοφυλακείων στο Εθνικό Κτηματολόγιο, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται και τα υποθηκοφυλακεία της Θεσσαλίας.

Η αξία του έργου είναι περίπου €16,5 εκατ. και περιλαμβάνεται στο mega έργο ύψους €310 εκατ. για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υποθηκοφυλακείων της χώρας. Ειδικότερα, η Ελληνικό Κτηματολόγιο ενέκρινε τα έγγραφα της Επιτροπής Αξιολόγησης και ανέθεσε τη σύμβαση στις παραπάνω εταιρείες. Μετά την πώληση της Intrasoft, τη θέση της πήρε το νέο σχήμα στον διαγωνισμό, καθώς η εταιρεία που εξαγοράστηκε, είχε καταθέσει προσφορά πριν την εξαγορά.

Το σύνολο των έργων έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και πρόκειται να μεταμορφώσει τα υποθηκοφυλάκεια της χώρας, καθώς προωθείται η ψηφιοποίηση των αρχείων. Κάτι που θα οδηγήσει σε πιο γρήγορη πρόσβαση στους πολίτες, καθώς επίσης και σε διόρθωση λαθών που έχουν γίνει στην καταχώρηση ακινήτων. Επίσης, προβλέπεται η εφαρμογή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών εφαρμογών και πληροφοριακού συστήματος για την τήρηση των αρχείων, καθώς επίσης το στήσιμο και η λειτουργία ειδικής διαδικτυακής ιστοσελίδας.

Τα αρχεία που αναμένεται να ενταχθούν στο νέο σύστημα ξεπερνούν τα 500 εκατ. Τα αρχεία, αφού σαρωθούν, θα ενταχθούν στο νέο αυτό σύστημα.

Το μεγάλο αυτό έργο χωρίζεται σε πέντε τμήματα, ανάλογα με τα υποθηκοφυλάκεια. Ειδικότερα: • Υποθηκοφυλακεία Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης, Πειραιώς και Νήσων και Αθηνών • Κρήτης και περιοχές της Αττικής • Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, υπόλοιπο Αθηνών, Νοτίου Αιγαίου • Κεντρικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης • Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου και Δυτικής Μακεδονίας.

Νικόλας Ταμπακόπουλος