Πρόσθετοι κοινοτικοί πόροι 5,1 δισ. ευρώ σε σχέση με αυτούς που λαμβάνει η Ελλάδα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, αναλογούν στη χώρα μας κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Αυτό προβλέπει η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ενωσης την περίοδο 2021-2027, με βάση την οποία στην Ελλάδα αναλογούν αυξημένα κατά 8% κονδύλια μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου Συνοχής, σε σχέση με αυτά της περιόδου 2014-2020. Σε απόλυτα νούμερα η αύξηση αυτή αντιστοιχεί σε 21,7 δισ. ευρώ σε τρέχουσες τιμές, έναντι 15,6 δισ. ευρώ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Η πρόταση της Επιτροπής θα τεθεί προς έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με στόχο οι οριστικές αποφάσεις να έχουν ληφθεί έως το πρώτο τρίμηνο του 2019, πριν δηλαδή τη λήξη της θητείας του Ευρωκοινοβουλίου.

Με αφορμή την ανακοίνωση της πρότασης για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ε.Ε. για την περίοδο 2021-2027, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την πρόταση της Επιτροπής για αύξηση κατά 8%, σε σχέση με το τρέχον ΕΣΠΑ, των πόρων που αναλογούν στη χώρα μας την περίοδο 2021-2027.

Οπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο κ. Χαρίτσης «η εξέλιξη αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστούμε ότι στην πρότασή της για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρώπης μετά το 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη μείωση κατά 7% των συνολικών (πανευρωπαϊκά) πόρων για την πολιτική συνοχής.

Η χώρα μας λοιπόν αποσπά περισσότερα κονδύλια από έναν μικρότερο προϋπολογισμό», σημειώνει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας. Να σημειωθεί ότι τους επόμενους μήνες θα ακολουθήσει διαπραγμάτευση για την οριστικοποίηση των κανονισμών και της κατανομής των πόρων ανά χώρα. Η διαδικασία αυτή, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας, θα είναι επίπονη και θα αφορά το σύνολο των ρυθμίσεων που θα καθορίσουν το ύψος των πόρων του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 καθώς και τις προτεραιότητες και τις διαδικασίες αξιοποίησής τους.

Να σημειωθεί ότι το σύστημα κατανομής των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής τροποποιείται ελαφρώς για να κατευθύνει περισσότερους πόρους στα λιγότερο ανεπτυγμένα κράτη-μέλη και να δίνει μεγαλύτερη χρηματοδοτική στήριξη στις περιφέρειες που βρίσκονται σε βιομηχανική μετάβαση. Εξακολουθεί να βασίζεται, κατά κύριο λόγο, στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ αλλά περιλαμβάνει και νέα κριτήρια για όλες τις κατηγορίες περιφερειών, όπως η ανεργία των νέων, το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, η κλιματική αλλαγή και η υποδοχή και η ενσωμάτωση μεταναστών, (κριτήριο με βάση το οποίο η χώρα μας απέσπασε και το μεγαλύτερο όφελος), προκειμένου να εκφράζει καλύτερα την κοινωνική και οικονομική κατάσταση επί τόπου.

Σε ό,τι αφορά το Ταμείο Συνοχής, η μέθοδος βασίζεται στο ότι τα κράτη-μέλη των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι χαμηλότερο από το 90% του μέσου όρου της Ε.Ε. θα επωφελούνται από τη στήριξη του Ταμείου. Τέλος, η Επιτροπή προτείνει ένα «δίχτυ ασφαλείας» προς αποφυγήν υπερβολικά απότομων μεταβολών στην κατανομή κονδυλίων που λαμβάνουν τα κράτη-μέλη.

Ευγενία Τζώρτζη (Καθημερινή)