Θετικό ήταν το μήνυμα του προέδρου του ομίλου ΙΑΣΩ Γιώργου Σταματίου προς τους μετόχους της εταιρείας κατά τη σημερινή τακτική γενική συνέλευση της εισηγμένης στην Αθήνα, η οποία, ως γνωστόν, συμμετέχει στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, στη Λάρισα, μαζί με τοπικούς επιχειρηματίες και γιατρούς.

Όπως είπε χαρακτηριστικά "τα οφέλη για τους μετόχους θα πολλαπλασιαστούν”, ευελπιστώντας πως στην επόμενη οικονομική χρήση θα υπάρξει η δυνατότητα διανομής μερίσματος. "Είμαι βέβαιος πως αυτό μπορεί να γίνει πράξη”, συμπλήρωσε.

Κατά την προηγούμενη χρήση, τα κέρδη μετά από φόρους του ομίλου έφτασαν τα 2,72 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών μετά από την επιβολή των μηχανισμών rebate και claw back διαμορφώθηκε και ανήλθε στα 116,51 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 6,62% από 109,27 εκατ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο δωδεκάμηνο του 2015.

Αντίστοιχα, κατά τη χρήση του 2016, ο όμιλος προέβη σε αποπληρωμή δανεισμού ύψους  3,35 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός δανεισμός ήταν 160,7 εκατ. ευρώ ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν σε 14,5 εκατ.

Εντούτοις το αγκάθι των επιστροφών προς τον ΕΟΠΥΥ για claw back και rebate (κάλυψη της υπέρβασης των δαπανών στα νοσήλια και αναγκαστικέ εκπτώσεις) παραμένει, με τις εισφορές προς το δημόσιο συνολικά- μαζί με τους φόρους- να αγγίζουν πέρσι τα 43 εκατ. ευρώ.

Στη γενική συνέλευση εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού που έχει σχηματιστεί από τη διαφορά της τιμής έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, με έκδοση νέων μετοχών που θα διανεμηθούν δωρεάν στους μετόχους.