Έντεκα φορτηγά και επιβατικά οχήματα της θεσσαλικής κατασκευαστικής εταιρείας ΤΡΙΚΑΤ, που εδρεύει στην Ανθούσα Αττικής, και ανήκει στο Τρικαλινό όμιλο Γαντζούλα, βγάζει σε πλειστηριασμό η εταιρεία “HYDROHELLAS” η οποία εδρεύει στο Παλαιό Φάληρο Αττικής για οφειλές προς την ίδια ύψους 27.844 ευρώ. Ο πλειστηριασμός θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 στην  Ανθούσα Αττικής.

Τα χρέη της κατασκευαστικής εταιρείας, λόγω της μεγάλης κρίσης που μαστίζει τον κλάδο, ξεπέρασαν τα 60 εκατ. ευρώ και την οδήγησαν στις αρχές Απριλίου σε αίτηση και λήψη προληπτικών μέτρων από τους πιστωτές για υπαγωγή στο άρθρο 106α (πρώην διαδικασία του άρθρου 99).   

Η τρικαλινή εταιρεία εμφανίζει συγκεκριμένα συνολικές υποχρεώσεις 63,6 εκατ. ευρώ από τα οποία το 88% είναι προς τις τράπεζες:

-Πειραιώς (21,3 εκατ. ευρώ)

-Εθνική (12,3 εκατ.)

-Alpha (11,4 εκατ.)

-Παγκρήτια (2,3 εκατ.)

-Eurobank (1,6 εκατ.)

-Αττικής (6,6 εκατ.)

Επίσης, χρωστά σε προσωπικό, ασφαλιστικούς οργανισμούς και προμηθευτές περίπου 2 εκατ. ευρώ, 1,3 εκατ. και 1,4 εκατ., αντίστοιχα.

Ωστόσο, τα χρέη προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς (1,3 εκατ.) έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, ενώ, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις, η εταιρεία εμφανίζεται να διαθέτει υψηλές απαιτήσεις, μεταξύ άλλων από πελάτες και εισπρακτέα γραμμάτια, ύψους 81,3 εκατ. ευρώ.

Η απόφαση του δικαστηρίου επί του αιτήματος της εταιρείας δεν έχει ακόμα εκδοθεί.