Νέα επένδυση ύψους 5 εκατ. ευρώ για πρόσθετες κτιριακές εγκαταστάσεις και σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό προωθεί ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου, που σε λίγους μήνες συμπληρώνει το 103ο έτος από την ίδρυσή του και είναι ευρύτερα γνωστός από το εμπορικό σήμα "Zagοrin". 

Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη του Συνεταιρισμού αποφάσισαν την επέκταση των ψυκτικών εγκαταστάσεων του Συνεταιρισμού στη Ζαγορά και την προμήθεια καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού διαλογής και συσκευασίας των φρούτων, που θα ενσωματώνει τις πλέον σύγχρονες δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας. 

Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της αίτησης χρηματοδότησης που είχε υποβληθεί στο Μέτρο 4.2.1. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020 για επενδύσεις ύψους 5.000.000 ευρώ με επιδότηση 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. 

Μετά την ολοκλήρωση των επενδύσεων, ο Συνεταιρισμός θα αυξήσει και θα αναβαθμίσει ποιοτικά τις δυνατότητές του στη διαλογή των προϊόντων και τη συσκευασία, ενώ θα καλύψει τις μεγάλες απαιτήσεις σε εγκαταστάσεις ψύξης, οι οποίες προκύπτουν από τη διαρκή αύξηση της παραγωγής των αναδιαρθρωμένων καλλιεργειών. 

Παράλληλα, ο Συνεταιρισμός Ζαγοράς προτάσσει ένα πρότυπο σχήμα για την κάλυψη των ενεργειακών του αναγκών, μέσα από τον νέο ενεργειακό συνεταιρισμό, που δημιουργήθηκε επίσημα το τελευταίο διάστημα στη Μαγνησία περί Ενεργειακών Κοινοτήτων. 

Ο στόχος της ενεργειακής κοινότητας είναι η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για παραγωγή ενέργειας και ανταλλαγή με την απαιτούμενη προς ιδιοκατανάλωση ενέργεια από τα μέλη της (virtual net metering).

retailtoday