Η είσοδος της τεχνολογίας στη γεωργία επιχειρείται μέσω του έργου 44,3 εκατ. ευρώ της Κοινωνίας της Πληροφορίας, που έχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών τη 17η Οκτωβρίου.

Το εν λόγω έργο προβλέπει τη δημιουργία μιας τεχνολογικής πλατφόρμας που θα επιτρέπει τη σύνδεση των παραγωγών, των οργανώσεων, των ερευνητικών ιδρυμάτων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων εμπλεκομένων με τη γη και την αγροτική παραγωγή.

Τα δεδομένα που θα παραχθούν στηρίζονται, μεταξύ άλλων, σε περισσότερους από 3.000 σταθμούς συλλογής δεδομένων πανελλαδικά. 

Η πλατφόρμα αναμένεται να συμβάλει στην καλύτερη αξιολόγηση των συνθηκών και των αναγκών του γεωργικού τομέα που αποτελεί ζωτικό τμήμα της οικονομίας στη Θεσσαλία.

Ζ.Η. thessaliaeconomy.gr