Με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης το υπουργείο Περιβάλλοντος πρόκειται να αναθέσει μέσα στο καλοκαίρι μελέτη για την οριοθέτηση 105 οικισμών του Πηλίου, προϋπολογισμού 310.000 ευρώ, για να αντιμετωπίσει το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή μετά την ακύρωση από το Συμβούλιο της Επικρατείας παλαιότερης απόφασης οριοθέτησης των οικισμών.

Οπως έκρινε το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο, στα όρια των οικισμών του Πηλίου δεν πρέπει να συμπεριληφθούν «αραιοδομημένα τμήματα πέριξ του συνεκτικού ιστού, στα οποία υπάρχουν μεμονωμένα κτίσματα», ούτε επιτρέπεται «επανακαθορισμός των ορίων οικισμού με βάση νέα πραγματική κατάσταση, η οποία προέκυψε μετά τον αρχικό καθορισμό τους».

Ουσιαστικά, αυτό που το δικαστήριο έκρινε είναι ότι οι επεκτάσεις που είχαν εγκριθεί προ δύο δεκαετιών με νομαρχιακή απόφαση ήταν πολύ μεγάλες και οδήγησαν στην αλλοίωση της οικιστικής φυσιογνωμίας του Πηλίου.

Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία τα νέα όρια θα πρέπει να εγκριθούν με προεδρικό διάταγμα, ενώ η μελέτη θα ανατεθεί μέσω του ΤΕΕ και θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025. 

Ζ.Η. thessaliaeconomy.gr