Από το τέλος του περασμένου Σεπτεμβρίου είχε γίνει γνωστό ότι το Υπουργείο Υποδομών θα προχωρούσε σε απευθείας ανάθεση των έργων για την αποκατάσταση  των κατεστραμμένων υποδομών της Θεσσαλίας, ύψους 600 εκατ. ευρώ. 

Τέσσερις μήνες μετά και οι αναθέσεις στους κατασκευαστικούς Ομίλους δεν έχουν γίνει, με αποτέλεσμα τα κρίσιμα έργα να μην έχουν μπει καν σε εκκίνηση.

Τα πρώτα έργα αποκατάστασης όπως είχε γνωστό θα αναθέτονταν στους μεγάλους κατασκευαστικούς Ομίλους, ήτοι ΤΕΡΝΑ, Intrakat, Άβαξ και MEΤΚΑ, οι οποίοι θα αναλάμβαναν ο καθένας, είτε μία περιοχή είτε μία περιφερειακή ενότητα (δεν είχε ακόμη αποφασιστεί), την οποία θα μελετούσαν και εν συνεχεία θα κατασκεύαζαν τα έργα.

Παρά την κρισιμότητα της κατάστασης και της προτεραιότητας που δόθηκε για την άμεση αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών από τις πρόσφατες πλημμύρες, δεν έχουν καν προχωρήσει οι διαδικασίες ενώ στέλεχος κατασκευαστικού Ομίλου που ρωτήθηκε από το Capital.gr τόνισε ότι "αν και ξεκινήσαμε τις μελέτες για τα έργα μιας περιοχής, το Υπουργείο Υποδομών μας είπε να τις σταματήσουμε".

Μάλιστα σε ερώτηση αν η καθυστέρηση, οφείλεται σε έλλειψη κονδυλίων, τόνισε ότι τα χρήματα έχουν εξασφαλιστεί και το πρόβλημα εντοπίζεται σε άλλη πηγή.

Η αποκατάσταση των ζημιών αποφασίστηκε ότι θα γίνει με fast track διαδικασίες, σύμφωνα και με τη σχετική τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή τον περασμένο Σεπτέμβριο. Η τροπολογία προβλέπει ότι στις περιοχές που κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας και απαιτείται η κατεπείγουσα εκτέλεση των έργων που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την αποκατάσταση των υποδομών τους το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών μπορεί να αναλαμβάνει, μέσω των υπηρεσιών και των εποπτευομένων φορέων του, τον σχεδιασμό, την ανάθεση και την εκτέλεση των κατεπειγόντων έργων αποκατάστασης βλαβών των υποδομών ακόμη και όταν δεν υπάγονται στις αρμοδιότητές του. 

Επίσης, παρέχεται η εξουσιοδότηση για την εξειδίκευση με υπουργικές αποφάσεις των προς εκτέλεση έργων που είναι κατεπείγοντα και αναγκαία, αποκλειστικά για την αποκατάσταση βλαβών στις υποδομές. Για την υποβοήθηση της αναθέτουσας αρχής για τη σύνταξη των απαιτούμενων στοιχείων, μπορεί να συνάπτεται σύμβαση με Νομικούς και Τεχνικούς Συμβούλους, έναντι αμοιβής εντός προβλεπόμενων ορίων. Με υπουργική απόφαση μπορεί να καθορίζονται το είδος και ο ανώτατος αριθμός των συμβούλων. 

Επίσης, ορίζεται ότι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις εκτάσεων για την εκτέλεση των ανωτέρω έργων διενεργούνται σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων χωρίς να αποκλείεται και η διαδικασία επίταξης των προς απαλλοτρίωση εκτάσεων.

Κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, επιτρέπεται με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων του ιδίου Υπουργείου και του φορέα προέλευσης και για το οριζόμενο χρονικό διάστημα η απόσπαση υπαλλήλων μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες του δημοσίου τομέα, ή η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εξειδικευμένου προσωπικού, σε υπηρεσίες του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την αντιμετώπιση των ανωτέρω αναγκών του. 

Λ.Ε. (από ρεπορτάζ της Ελένης Μπότα, στο capital.gr)