Προχωρούν και στη Θεσσαλία οι μεγάλοι διαγωνισμοί που έχει προκηρύξει η ΕΡΓΟΣΕ για την αναβάθμιση του σιδηροδρομικού δικτύου της χώρας. Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν πως, μετά την ολοκλήρωση των έργων, οι μεταφορές θα βελτιωθούν αισθητά συγκριτικά με τη σημερινή κατάσταση. Κάτι που ευνοεί και τα logistics και τη μεταφορά εμπορευματιβωτίων μέσω των σιδηροδρόμων της χώρας, που σε συνδυασμό με τους διαγωνισμούς στο Θριάσιο και τα λιμάνια, μετατρέπουν την Ελλάδα σε κόμβο μεταφοράς εμπορευμάτων.

Η νεότερη εξέλιξη έχει να κάνει με την κατακύρωση έργου ύψους €58,7 εκατ. στην Άβαξ, το οποίο αφορά στην "Κατασκευή Ηλεκτροκίνησης, Σηματοδότησης – Τηλεδιοίκησης και ETCS L1 της υφιστάμενης μονής Σιδηροδρομικής Γραμμής Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα και κατασκευή νέας παρακαμπτηρίου γραμμής στο Σ.Σ. Σοφάδων". Έτσι λοιπόν, το Δ.Σ. εξουσιοδότησε τον CEO της ΕΡΓΟΣΕ να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Σύμφωνα με πληροφορίες , η υπογραφή της σύμβασης αναμένεται έως τη λήξη του τέταρτου τριμήνου του έτους, πιθανότατα τον ερχόμενο Οκτώβριο.

Το έργο αφορά: • Στην κατασκευή της ηλεκτροκίνησης, της σηματοδότησης – τηλεδιοίκησης και του συστήματος ETCS L1 της υφιστάμενης μονής Σιδηροδρομικής Γραμμής κανονικού εύρους Παλαιοφάρσαλος Καλαμπάκα • Στην κατασκευή ηλεκτρονικού συστήματος σηματοδότησης με τηλεδιοίκηση από το κέντρο ελέγχου κυκλοφορίας Λάρισας για τη σηματοτεχνική εξασφάλιση της γραμμής • Στην εγκατάσταση συστήματος αυτόματης προστασίας συρμών ETCS γραμμής επιπέδου1 (level 1) της γραμμής Σ.Σ. Παλαιοφαρσάλου έως Σ.Σ. Καλαμπάκας • Στην υλοποίηση συστήματος ηλεκτροκίνησης (εναέρια γραμμή επαφής 25 kV/50Hz, ενός Υποσταθμού Ισχύος Έλξης 2X15 MVA), και τηλεδιοίκησης (SCADA), της γραμμής Σ.Σ. Παλαιοφαρσάλου έως Σ.Σ. Καλαμπάκας και την προσαρμογή του νέου συστήματος ηλεκτροκίνησης με τις υφιστάμενες όμορες εγκαταστάσεις • Στην κατασκευή των απαραίτητων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων • Στη συμπλήρωση της περίφραξης της σιδηροδρομικής γραμμής • Στην προσθήκη συστήματος κύλισης βελόνης (κυλισιοτριβείς - ράουλα) στις αλλαγές τροχιάς που θα ενταχθούν στο σύστημα σηματοδότησης • Στην κατασκευή υποδομής και επιδομής σιδηροδρομικής γραμμής με τη συμβατική μέθοδο της σκυρογραμμής (σιδηροτροχιές επί σκύρων) στην περιοχή των Σοφάδων, όπου θα κατασκευαστεί γραμμή υπέρβασης (παρακαμπτήριος) μήκους 650μ (ΧΘ 14+250 – ΧΘ 14+900 περίπου) • Στην κατασκευή αποβάθρας στην περιοχή των Σοφάδων για την εξυπηρέτηση του κοινού, αντίστοιχων διαστάσεων με την υφιστάμενη και στην εγκατάσταση σε αυτήν φωτισμού και δυο ανελκυστήρων στην υφιστάμενη πεζογέφυρα • Σε εργασίες ανακαίνισης ή και επισκευής μικρής κλίμακας σε χώρους των υφισταμένων κτιρίων των Σ.Σ. Σοφάδων, Καρδίτσας, Τρικάλων και Καλαμπάκας

Νικόλας Ταμπακόπουλος