Προ των πυλών βρίσκονται πλέον οι νέες αντικειμενικές αξίες ακινήτων σε όλη τη χώρα. Η υπουργική απόφαση αναμένεται να εκδοθεί την ερχόμενη Πέμπτη, 14 Ιουνίου, ημερομηνία κατά την οποία θα ψηφίζεται στη Βουλή το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα της τέταρτης και τελευταίας αξιολόγησης του τρίτου Μνημονίου και θα ξεκινά στη Ρωσία το Μουντιάλ.

Οι νέες αντικειμενικές αξίες δεν θα αλλάξουν μόνο το χάρτη της κτηματαγοράς αλλά θα φέρουν να πάνω κάτω και στους φόρους που πληρώνουν οι φορολογούμενοι είτε όταν αποκτούν ένα ακίνητο με οποιοδήποτε τρόπο (αγορά, γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά) είτε όταν έχουν στην κατοχή τους κάποιο ή κάποια ακίνητα.

Η βασική επιβάρυνση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων προέρχεται από τον ΕΝΦΙΑ, που πληρώνουν κάθε χρόνο. Οι νέες αντικειμενικές αξίες θα αποκαλύψουν τους ιδιοκτήτες που θα δουν τον Αύγουστο φουσκωμένο τον λογαριασμό του φόρου που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος, τους τυχερούς που θα πληρώσουν λιγότερο φόρο και όσους δεν θα διαπιστώσουν καμία μεταβολή στο ραβασάκι του ΕΝΦΙΑ.

Δεν είναι όμως μόνο ο ΕΝΦΙΑ. Ούτε έναν ούτε δυο αλλά 20 φόρους θα επηρεάσουν οι νέες αντικειμενικές αξίες που θα τεθούν σε εφαρμογή από τα μέσα του μήνα.

Πιο συγκεκριμένα, οι ανατροπές στις τιμές ζώνης των ακινήτων θα προκαλέσουν ντόμινο στους εξής φόρουs:

Τεκμήριο κατοικίας: Οι νέες αντικειμενικές αξίες θα έχουν αντίκτυπο στο φόρο εισοδήματος που επιβάλλεται επί των τεκμαρτών εισοδημάτων τα οποία προσδιορίζονται βάσει των αντικειμενικών δαπανών ή τεκμηρίων διαβίωσης των κατοικιών των φορολογουμένων. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης για τα διαμερίσματα και τις μονοκατοικίες που χρησιμοποιούν οι φορολογούμενοι κλιμακώνονται με βάση τις αντικειμενικές αξίες των συγκεκριμένων ακινήτων. Ειδικότερα, τα τεκμήρια προσαυξάνονται κατά 40% για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με αντικειμενική τιμή ζώνης πάνω από 2.800 ευρώ και έως 4.999 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Έτσι, σε όσες περιοχές οι αντικειμενικές αξίες μετά τις αυξήσεις ανέβουν πάνω από το όριο των 2.800 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, τα τεκμήρια διαβίωσης των κατοικιών θα αυξηθούν αυτόματα κατά 40%.

Τεκμαρτό εισόδημα: Τα πάνω – κάτω θα έλθουν στο φόρο που επιβάλλεται στο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικής στέγης. Το εισόδημα αυτό προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου με συντελεστή 3%.

ΕΝΦΙΑ: Ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων υπολογίζεται με βάση τις τιμές ζώνης των ακινήτων. Σε όσες περιοχές της χώρας οι τιμές των κτισμάτων θα αυξηθούν σε τέτοιο βαθμό ώστε να οδηγήσουν σε άνοδο των συντελεστών υπολογισμού του βασικού κύριου φόρου σε κλιμάκια τιμών ζώνης ανώτερα από τα ισχύοντα σήμερα, ο ΕΝΦΙΑ αναμένεται να αυξηθεί κατά ποσοστά 1,3% - 40%.

Συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ: Απόλυτα συνδεδεμένος με τις αντικειμενικές αξίες είναι ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώπων.

ΤΑΠ. Το τέλος ακίνητης περιουσίας, που επιβάλλεται υπέρ των Δήμων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ και υπολογίζεται με συντελεστές κλιμακούμενους από 0,25‰ - 0,35‰ επί των αντικειμενικών τιμών ζώνης των ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων.

ΦΠΑ στις νέα ακίνητα: Με ΦΠΑ 24% επιβαρύνονται οι μεταβιβάσεις νεόδμητων κτισμάτων που δεν αποτελούν πρώτη κατοικία. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται με βάση τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων.

Φόρος μεταβίβασης: Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων που υπολογίζεται με 3% επί των αντικειμενικών αξιών και επιβαρύνει τους αγοραστές.

Φόρος χρησικτησίας: Ο φόρος χρησικτησίας κτισμάτων, που υπολογίζεται επίσης με 3% επί των αντικειμενικών αξιών.

Φόρος ανταλλαγής: Ο φόρος ανταλλαγής - συνένωσης οικοπέδων υπολογίζεται με συντελεστή 1,5%.

10. Φόρος διανομής: Ο φόρος διανομής ακινήτων επιβάλλεται με συντελεστή 0,75%.

Δημοτικός φόρος. Ο δημοτικός φόρος που επιβαρύνει τις μεταβιβάσεις ακινήτων υπολογίζεται με ποσοστό επί του φόρου μεταβίβασης.

Τέλη Νομικών: Τα τέλη υπέρ Ταμείου Νομικών που επιβαρύνουν τα μεταβιβαστικά συμβόλαια και υπολογίζονται ως ποσοστά επί των αντικειμενικών αξιών των μεταβιβαζόμενων ακινήτων.

Τέλος Μεταγραφής: Το πρόσθετο τέλος μεταγραφής συμβολαίων.

Φόρος γονικής παροχής ακινήτου.

Φόρος δωρεάς ακινήτου.

Φόρος κληρονομιάς ακινήτου.

Τέλος εγγραφής: Το τέλος εγγραφής ακινήτων στο Κτηματολόγιο.

Πρόστιμο διατήρησης αυθαιρέτου: Τα πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κτισμάτων.

Πρόστιμο νέου αυθαιρέτου: Τα πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής νέων αυθαιρέτων.

Εισφορά σε γη και χρήμα. Οι εισφορές σε γη και χρήμα για την ένταξη ακινήτων στα σχέδια πόλεων.