Συνεδρίασε την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018 το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας Θεσσαλίας, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στις 07 Οκτωβρίου 2018 υπό την προεδρία του πλειοψηφήσαντος συμβούλου κ. Χρήστου Καλέα.

 Το Δ.Σ συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

Α/Α

ΑΞΙΩΜΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καλέας Χρήστος

2

Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τσιαπλές Γεώργιος

3

Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Οικονόμου Δημήτριος

4

Γ ΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τσέλιος Κωνσταντίνος

5

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μπλουγούρας Χρήστος

6

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αντωνίου Αριστοτέλης

7

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ

Γκουγκουμάτης Αχιλλέας

8

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ

Κούτσιας Στυλιανός

9

ΜΕΛΟΣ

Παπαδόπουλος Χαράλαμπος

10

ΜΕΛΟΣ

Πιτσάβας Γεώργιος

11

ΜΕΛΟΣ

Κοντούλης Κωνσταντίνος

12

ΜΕΛΟΣ

Κόκκας Χρήστος

13

ΜΕΛΟΣ

Μπούντης Παναγιώτης

14

ΜΕΛΟΣ

Τριγάζης Αγησίλαος

15

ΜΕΛΟΣ

Καζαντζίδης Περικλής


Παράλληλα συστήνονται:

-Συμβούλιο των προέδρων των Εμπορικών Συλλόγων στο οποίο θα προεδρεύει ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Λάρισας κος Παπαδόπουλος Χαράλαμπος.

- Επιτροπή τουρισμού και επέκτασης συνδικαλιστικής δράσης με μέλη τους:

Πιτσάβα Γεώργιο

Μπούντη Παναγιώτη

Λιάγκουρα Ελένη