Το 74% των εργαζομένων θεωρεί ιδεώδες πρότυπο εργασίας για το μέλλον ένα συνδυασμό εργασίας στο γραφείο και τηλεργασίας, ενώ πάνω από τα 2/3 τάσσονται πλέον υπέρ της αξιολόγησης της εργασίας τους βάσει της αποτελεσματικότητάς τους και όχι βάσει του χρόνου που διέθεσαν στην εργασία τους. Αυτά είναι, μεταξύ άλλων, τα σημαντικότερα πορίσματα έρευνας που εκπόνησε ο όμιλος Adecco και από τα οποία αναδύεται το νέο τοπίο στην αγορά εργασίας μετά τις μεταβολές που επέφερε η πανδημία του κορωνοϊού.

Πρόκειται για έρευνα με θέμα «Επαναπροσδιορίζοντας την κανονικότητα: ορίζοντας τη νέα εποχή της εργασίας» μετά την πανδημία και την εξαναγκαστική στροφή στην τηλεργασία. Διεξήχθη τον Μάιο μεταξύ 8.000 εργαζομένων σε οκτώ χώρες εντός και εκτός Ευρώπης και συγκεκριμένα σε Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Βρετανία, ΗΠΑ, Ιαπωνία και Αυστραλία.

Οπως προκύπτει από τα πορίσματά της, οι εργαζόμενοι ανά τον κόσμο είναι πλέον έτοιμοι για το νέο υβριδικό μοντέλο, με το 51% των ερωτηθέντων να προτιμά ακόμη την εργασία στο γραφείο και το 49% να προτιμά την τηλεργασία. Τα σχετικά ευρήματα υπερβαίνουν γεωγραφικές περιοχές, ηλικιακές κατηγορίες εργαζομένων καθώς και τις διαφορές στην οικογενειακή και προσωπική τους κατάσταση.

Παράλληλα, από τα πορίσματα της ίδιας έρευνας διαφαίνεται πως επίκειται το τέλος του οκταώρου, υπό την έννοια ότι το 69% των ερωτηθέντων στην ίδια έρευνα τάσσεται υπέρ της αξιολόγησης της εργασίας με κριτήριο την επίτευξη των στόχων και όχι τις ώρες που εργάστηκε. Και το σημαντικότερο είναι ότι το 74% των υψηλόβαθμων και διευθυντικών στελεχών των επιχειρήσεων συμφωνεί ότι πρέπει να επανεξεταστεί μια ενδεχόμενη μείωση του αριθμού των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας.

«Ο κόσμος της εργασίας δεν θα επιστρέψει ποτέ στην κανονικότητα που γνωρίζαμε έως τώρα», σχολίασε σχετικά κατά την παρουσίαση της έρευνας ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Adecco, Αλέν Ντεάζ. Οπως επισήμανε ο ίδιος, η ξαφνική και δραματική αλλαγή που επέφερε η πανδημία στον χώρο της εργασίας έχει επισπεύσει τάσεις που αναδύονταν, όπως η ευέλικτη εργασία, η ηγεσία με βάση τη συναισθηματική νοημοσύνη και η επανειδίκευση. Πρόκειται για παραμέτρους που καθίστανται πλέον θεμελιώδεις για την επιτυχία κάθε εταιρείας.

Σημειωτέον ότι το 77% των διευθυντικών στελεχών εκτιμά πως θα αποβεί προς όφελος των επιχειρήσεων αν αυτές επιδείξουν ευελιξία και προσαρμοστικότητα όσον αφορά τον χώρο της εργασίας.

Η ίδια έρευνα κατέδειξε, άλλωστε, την ανάγκη για αναβάθμιση των δεξιοτήτων παγκοσμίως. Οι έξι στους δέκα ερωτηθέντες υποστήριξαν ότι βελτίωσαν τις δεξιότητές τους κατά την περίοδο που είχε ανασταλεί η οικονομική δραστηριότητα και είχαν στραφεί αναγκαστικά στην τηλεργασία.

Το 69% δήλωσε, πάντως, ότι επιθυμεί περαιτέρω ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων του.

Ανάμεσα στις δεξιότητες στις οποίες έδωσαν έμφαση οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού εξ αποστάσεως, στην οποία αναφέρθηκε το 65%, η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων, στην οποία αναφέρθηκε το 63%, και η δημιουργική σκέψη,  την οποία ανέφερε το 55%.

Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία της διατήρησης της εμπιστοσύνης που κέρδισε ο επιχειρηματικός κόσμος. Οι εταιρείες κατάφεραν να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις κατά τη διάρκεια της κρίσης αυτής και, ως εκ τούτου, η εμπιστοσύνη των εργαζομένων προς αυτές αυξήθηκε, καθώς το 88% των συμμετεχόντων δηλώνει ότι ο εργοδότης τους ανταποκρίθηκε στις ανάγκες που προέκυψαν στην περίοδο της πανδημίας.

Η αυξημένη εμπιστοσύνη, όμως, συνεπάγεται και αυξημένες απαιτήσεις. Το μέλλον της εργασίας εξαρτάται από τη συλλογική προσπάθεια και την αίσθηση ευθύνης. Το 80% των εργαζομένων πιστεύει ότι ο εργοδότης του είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση ενός καλύτερου εργασιακού κόσμου, το 73% δηλώνει ότι η πολιτεία έχει την ευθύνη αυτή, το 72% συμφωνεί ότι αποτελεί και ατομική ευθύνη και το 63% πιστεύει ότι οι συνδικαλιστικές ενώσεις μπορούν να επηρεάσουν το μέλλον της εργασίας.

Σχολιάζοντας τα πορίσματα της έρευνας, ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς, υπεύθυνος του ομίλου Adecco για Ελλάδα και Βουλγαρία, τόνισε πως «οι προσαρμοσμένες πολιτικές εργασίας με βάση τις ανάγκες που προέκυψαν λόγω COVID-19 ταιριάζουν στους εργαζομένους που ανησυχούν για την επιστροφή τους στα γραφεία, δίνοντας ταυτόχρονα ανάσα στις εταιρείες που θέλουν να εισαγάγουν μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης. Τόσο η λύση της εργασίας από το σπίτι όσο και η ασφαλής εργασία στο γραφείο επικροτούνται από τους ειδικούς σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού».

Πρόσθεσε δε ότι «ταυτόχρονα, ένα υβριδικό μοντέλο εξ αποστάσεως εργασίας και εργασίας στο γραφείο μπορεί να ενισχύσει την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, και να είναι επωφελές τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για τον επιχειρηματικό κόσμο. Για να ισχύσει όμως κάτι τέτοιο, το νέο μοντέλο εργασίας θα πρέπει να βασίζεται σε ένα σωστό πλαίσιο με γνώμονα τον σεβασμό στον εργαζόμενο».