Εκλογές για την ανάδειξη Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή, 30.06.2023, στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ζαγοράς Πηλίου, ευρύτερα γνωστό από τα μήλα με το εμπορικό σήμα “ZAGORIN”. Η διαδικασία χαρακτηρίστηκε από τη μαζική συμμετοχή των μελών. Τις αρχαιρεσίες ακολούθησε σύσταση σε σώμα του νέου Δ.Σ. και κατανομή αξιωμάτων τη Δευτέρα 03.07.2023.

Πρόεδρος ομόφωνα εκλέχθηκε εκ νέου ο Ιωάννης Β. Κράββαρης που συνεχίζει τη πορεία του από το 2019. Ο κος. Κράββαρης, έχει θητεύσει ως μέλος του Δ.Σ. και κατά τη περίοδο 2007 – 2011.

Αντιπρόεδρος του Συνεταιρισμού, ομόφωνα επανεκλέχθηκε η Δέσποινα Ι. Βαρούτα, η οποία συνεχίζει στην ίδια ακριβώς θέση για τρίτη θητεία, μετά τη πρώτη εκλογή της το 2015.

Στη θέση του Γραμματέα ομόφωνα εκλέχθηκε ο Ιωάννης Δ. Πλουμιστός, που εισέρχεται για πρώτη φορά στη Διοίκηση του Συνεταιρισμού. Στη θέση του Ταμία – Συμπράττοντος Συμβούλου του Δ.Σ. εκλέχθηκε ομόφωνα ο Προκόπιος Ευστ. Κουτσελίνης, Γραμματέας του Δ.Σ. μέχρι πρότινος, που επίσης συνεχίζει για τρίτη θητεία, μετά την πρώτη εκλογή του το 2015.

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι οι: Κυριαζής Ν. Βουζαράς ο οποίος εκλέχθηκε για τρίτη συνεχόμενη φορά από το 2015, ο Γεώργιος Β. Βασιλείου ο οποίος εισέρχεται για πρώτη φορά στη Διοίκηση του Συνεταιρισμού. Αποτελεί μάλιστα το πρώτο μέλος προερχόμενο από το διπλανό χωριό Πουρί που εκλέγεται στο Δ.Σ. Νεοεισερχόμενος στη Διοίκηση είναι και ο Απόστολος Δ. Κολοβάχατος, ενώ αποτελεί έναν από τους μικρότερους ηλικιακά που έχουν εκλεγεί ποτέ στην ιστορία του Συνεταιρισμού, καθώς είναι μόλις 27 ετών.

ΖΑΓΟΡΙΝ: Nέα Διοίκηση στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ζαγοράς Πηλίου
Ο πρόεδρος του ΖΑΓΟΡΙΝ, κ. Ιωάννης Κράββαρης

Στην εκλογική διαδικασία της 30ης Ιουνίου εκλέχθηκαν και τα μέλη του νέου Εποπτικού Συμβουλίου, τα οποία συγκροτήθηκαν σε σώμα την Τετάρτη 05.07.2019. Όλα τα μέλη του Ε.Σ. εκλέγονται για πρώτη φορά στα Όργανα του Συνεταιρισμού. Πρόεδρος εκλέχθηκε ο Λαυρέντιος Χρ. Βαλασσάς, ενώ μέλη οι Απόστολος Κ. Χρυσάφης και Γεώργιος Δ. Σταύρου, οι οποίοι ανήκουν στη νέα γενιά παραγωγών του Συνεταιρισμού.

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου, ιδρύθηκε το 1916 και για 107 χρόνια αποτελεί κύριο φορέα για την οικονομική και κοινωνική ζωή της Ζαγοράς αλλά και των γύρω χωριών του Ανατολικού Πηλίου, όπως το Πουρί και η Μακρυράχη. Δεν είναι μόνο στήριγμα των παραγωγών αλλά βασικός παράγοντας ως προς την επιλογή νέων ανθρώπων να παραμείνουν στη περιοχή τους και να ασχοληθούν με τη γη τους, ειδικά με τη μηλοπαραγωγή.

Η προοπτική του Συνεταιρισμού και γενικότερα του πρωτογενή τομέα στην Ζαγορά, υποδεικνύεται και από τον μέσο όρο ηλικίας των συμμετεχόντων στα όργανα του Συνεταιρισμού, ο οποίος είναι πλέον κάτω από τα 42 έτη, με αυτόν του Δ.Σ. να βρίσκεται στα 45 αλλά του Ε.Σ. να πέφτει στα 38.