Επιχείρηση κομποστοποίησης αποβλήτων πρόκειται να κατασκευάσει, σύμφωνα με πληροφορίες του thessaliaeconomy.gr, η τεχνική εταιρεία ΤΕΔΡΑ στην περιοχή της Ελασσόνας.

Πρόκειται για μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων η οποία θα εγκατασταθεί στην περιοχή της Γαλανόβρυσης του Δήμου Ελασσόνας.

Eίναι ένα έργο κυκλικής οικονομίας για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικών προϊόντων τα οποία υποκαθιστούν τα λιπάσματα στις καλλιέργειες.

Η κομποστοποίηση αποτελεί μια επωφελή μέθοδο διαχείρισης και φυσικής ανακύκλωσης των οργανικών αποβλήτων, μέσω της οποίας τα απόβλητα   βιοαποικοδομούνται χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Στην χώρα μας υπάρχουν ακόμη μεγάλες δυνατότητες, καθώς ακόμα σήμερα μόλις το 5% των αποβλήτων οδηγείται στην κομποστοποίηση, την ώρα που στην Αυστρία και στην Ολλανδία το ποσοστό αυτό βρίσκεται ήδη στο 32%. 

Το εθνικό σχέδιο διαχείρισης αστικών αποβλήτων έχει θέσει το φιλόδοξο στόχο ως το 2020 η ξεχωριστή συλλογή των αποβλήτων να φτάσει στο το 40% του συνολικού βάρους τους.

Η ΤΕΔΡΑ είναι θεσσαλική εταιρεία η οποία ειδικεύεται σε τεχνικά και περιβαλλοντικά έργα. Ιδρύθηκε το 1996 και εδρεύει στη Λάρισα.

Κώστας Τόλης