Σε «αχαρτογράφητα νερά» έχει εισέλθει ο κατασκευαστικός και οικοδομικός κλάδος, καθώς ναι μεν καλούνται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, χωρίς όμως κάτι τέτοιο να είναι εφικτό στην πράξη. Οπως σημείωσε σε πρόσφατη παρέμβασή του το ΤΕΕ, «υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί από αρχή μέχρι το τέλος καμία εργασία». Την ίδια στιγμή, οι εταιρείες που εκτελούν δημόσια έργα δεν έχουν λάβει καμία επίσημη ενημέρωση για το πλάνο που θα πρέπει να ακολουθήσουν αναφορικά με τα εργοτάξιά τους, πέραν όσων έχουν μεριμνήσει να πράξουν οι ίδιες, ακολουθώντας τις οδηγίες των ιατρικών φορέων. Ως εκ τούτου, επικρατεί μια γενικευμένη αβεβαιότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΤΕΕ, μεταξύ άλλων, ζητεί από τους φορείς να μεριμνήσουν για την αποφυγή ταυτόχρονης εργασίας πολλών εργαζομένων, την επιβολή διαφορετικού ωραρίου προσέλευσης, όπως επίσης και την παροχή δυνατότητας αναβολής των συμβατικών παραδόσεων των έργων, ή των επιμέρους σταδίων αυτών και τροποποίηση των χρονοδιαγραμμάτων για τουλάχιστον τέσσερις μήνες.

Αντίστοιχα, με σχετική παρέμβασή του, ο ΣΑΤΕ (Πανελλήνιος Σύνδεσμός Τεχνικών Εταιρειών) ναι μεν δεν απαιτεί την υποχρεωτική διακοπή όλων των έργων, αλλά ζητεί να παρασχεθεί η δυνατότητα σε κάθε εταιρεία, ανάλογα με την ιδιαιτερότητα του έργου, να μπορεί να κρίνει και να αποφασίσει εάν απαιτείται, ή όχι διακοπή ή παράταση των εργασιών. Επίσης, ζητείται να ενταχθούν και οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις δημοσίων έργων στους άμεσα και σοβαρά πληττόμενους κλάδους.

Με τη σειρά του, το Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ), που εκπροσωπεί ευρύτερα τον κατασκευαστικό κλάδο, κατέθεσε δέσμη μέτρων για τη στήριξη των εταιρειών, όπως αύξηση του χρόνου υποβολής προσφορών και παράταση των εν εξελίξει διαγωνισμών και συμβάσεων, ταχεία έγκριση διαδικασιών για την έγκριση πληρωμών, χορήγηση προκαταβολών και αναστολή καταβολής προμήθειας εγγυητικών. Οσον αφορά τα εργοτάξια, το ΕΣΒΥΚ ζητεί την αναγνώριση της υπολειτουργίας ή και αναστολής λειτουργίας των εργοταξίων.

X.Ψ.