Προσπάθειες για να ενισχυθεί ο θρησκευτικός τουρισμός στην Ελλάδα, μια βιομηχανία με παγκόσμιο τζίρο 15 δισ. ευρώ, καταβάλλονται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Η χώρα μας, σύμφωνα με τους ειδικούς, εμφανίζει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, καθώς διαθέτει περισσότερους από 250 τόπους θρησκευτικού ενδιαφέροντος. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα δικά μας Μετέωρα που παρότι παρουσιάζουν διαρκώς αύξηση επισκεψιμότητας με περίπου 2,5 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως μόνο το ένα εκατομμύριο εξ αυτών διανυκτερεύουν στην πόλη της Καλαμπάκας, γεγονός που στερεί σημαντικά έσοδα από την τοπική κοινωνία. 

Πριν από την πανδημία η ελληνική αγορά είχε έσοδα περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ από τα προσκυνηματικά ταξίδια, το 85% των οποίων προερχόταν από εσωτερικούς τουρίστες· θεωρώντας αυτόν τον αριθμό αναντίστοιχο με τις πραγματικές δυνατότητες της χώρας, κρατικοί και εκκλησιαστικοί φορείς επιχειρούν να αντιστρέψουν τα δεδομένα. 

Παρότι τα γεωπολιτικά γεγονότα των τελευταίων ετών περιόρισαν την άφιξη ρώσων τουριστών – οι οποίοι κατείχαν τη μερίδα του λέοντος στα προσκυνηματικά ταξίδια προς την Ελλάδα –, ο θρησκευτικός τουρισμός θεωρείται σημαντική επένδυση για το μέλλον: Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, 200 εκατομμύρια άνθρωποι ταξιδεύουν κάθε χρόνο για θρησκευτικούς λόγους, με τα ταξίδια αυτά να είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο είδος τουρισμού παγκοσμίως αλλά και το πιο ανθεκτικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι μετά το lockdown o θρησκευτικός τουρισμός ήταν το πρώτο είδος τουρισμού που έδειξε σημάδια ανάκαμψης.

Ζ.Η. thessaliaeconomy.gr