Μετά από πολυετή παρουσία στην οδό Βενιζέλου, πάνω από τα γραφεία του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, η ΑΕΔΕΠ, Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, μετακομίζει στο λιμάνι του Βόλου.

Η μετεγκατάσταση θα γίνει τον Ιούλιο, σε ισόγειο ευρύχωρο και ενιαίο χώρο που ανήκει στον Οργανισμό Λιμένος Βόλου (φωτο). Τα νέα γραφεία θα είναι σε θέση να ικανοποιήσουν τις αυξημένες ανάγκες της ΑΕΔΕΠ όταν αρχίσει η μαζική υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για τη Θεσσαλία και απαιτηθεί χώρος για την εγκατάσταση του έκτακτου προσωπικού.