Σε µείωση των επιτοκίων στις ρυθµίσεις οφειλών, τα οποία τα τελευταία χρόνια αυξήθηκαν κατά 50%, προχωράει το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης. Συγκεκριµένα, τα επιτόκια για όσους έχουν ρυθµισµένες οφειλές για ένα έτος θα µειωθούν στο 4,34%, ενώ για τις 24 ή 48 δόσεις θα περιοριστούν στο 5,84%. Τις επόµενες µέρες, όπως ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών Κ. Χατζηδάκης, θα κατατεθεί διάταξη στη Βουλή µε την οποία θα αναπροσαρµοστούν τα επιτόκια στις ρυθµίσεις οφειλών προς την εφορία, όπως έγινε και στον ΕΦΚΑ.

Σήµερα το επιτόκιο για δωδεκάµηνη ρύθµιση ανέρχεται σε 6,68% και σε 8,18% για ρύθµιση οφειλών µε διάρκεια 24-48 µηνών. Σηµειώνεται ότι το επιτόκιο των παγίων ρυθµίσεων ληξιπρόθεσµων χρεών προς το ∆ηµόσιο προκύπτει µε βάση το επιτόκιο δανείων αλληλόχρεων λογαριασµών, το µέσο επίπεδο του οποίου ανακοινώνει κάθε χρόνο η ΤΤΕ.

Ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε συγκεκριµένα ότι «το θέµα των ρυθµίσεων των οφειλών προς την εφορία το έχουµε δει κι εµείς, το έχουµε συζητήσει µε την ΑΑ∆Ε και έχουµε αποφασίσει να φέρουµε ρύθµιση, έτσι ώστε για έναν χρόνο, από τώρα µέχρι το 2025, να επιστρέψουµε στο επιτόκιο της περυσινής χρονιάς, που ήταν αρκετά χαµηλότερο». Προσέθεσε ότι «υπάρχει µια νοµοθεσία που συνδέει τις ρυθµίσεις αυτές µε το εκάστοτε επιτόκιο. Επειδή το επιτόκιο φέτος ανέβηκε σε όλη την Ευρώπη παραπάνω και έχει γίνει πάρα πολύ υψηλό, υπήρξε µια ρύθµιση στον ΕΦΚΑ, θα υπάρξει ρύθµιση και στην εφορία».

Στην περίπτωση που κάποιος χάσει τη ρύθµιση και επανενταχθεί εκ νέου σε νέα ρύθµιση, τότε το επιτόκιο φθάνει σήµερα 9,68%. Τα επιτόκια αυτά είναι υψηλότερα και από αυτά που δίνονται από τις τράπεζες. Συγκεκριµένα, το µέσο επιτόκιο των επιχειρηµατικών δανείων χωρίς συγκεκριµένη διάρκεια είναι µικρότερο και ανέρχεται σε 6,87%. ∆ηλαδή συµφέρει µια επιχείρηση µε χρέη στο ∆ηµόσιο να πάρει δάνειο (εφόσον µπορεί) και να αποπληρώσει το ∆ηµόσιο, από το να ενταχθεί στις ρυθµίσεις µε βάση τα υφιστάµενα επιτόκια. Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, για οφειλές έως 12 δόσεις ο τόκος υπολογίζεται µε βάση το τελευταίο δηµοσιευµένο µέσο ετήσιο επιτόκιο δανείων σε ευρώ χωρίς καθορισµένη διάρκεια από την Τράπεζα της Ελλάδος, που χορηγείται από τις ελληνικές τράπεζες, µε επιπλέον χρέωση 0,25%. Οσοι επιλέξουν περισσότερες, τότε αυτόµατα προστίθεται επιπλέον 1,5%. Στην περίπτωση που κάποιος απολέσει τη ρύθµιση και επιστρέψει µε νέα ρύθµιση, θα επιβαρυνθεί µε επιπλέον 1,5%. Την ίδια στιγµή, όµως, το ελληνικό ∆ηµόσιο, παρά την άνοδο των επιτοκίων στην Ευρώπη, δανείζεται µε εξαιρετικά χαµηλά για την εποχή επιτόκια. Στην τελευταία έκδοση 10ετούς, το επιτόκιο ήταν κάτω από το 3,8%. Το ίδιο και στα τρίµηνα έντοκα γραµµάτια.

Προκόπης Χατζηνικολάου, Καθημερινή