Με τρία ακίνητα στην περιοχή της Θεσσαλίας (Λάρισα, Βόλο και Καρδίτσα) από τα συνολικά 58 ιδιόκτητα ακίνητα σε όλη την Ελλάδα, θα ξεκινήσει η Τράπεζα Πειραιώς στις 27 και 28 Ιουνίου 2017 την πρώτη επίσημη δημοπρασία ακινήτων της από τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα properties4sale.gr.

Στο properties4sale.gr της Τράπεζας Πειραιώς παρουσιάζονται ιδιόκτητα ακίνητα, κατοικίες και επαγγελματικά για τα οποία η Τράπεζα, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, θα διενεργεί ανοιχτές και διαφανείς online δημοπρασίες παράλληλα με τη δυνατότητα άμεσης αγοράς. Ταυτόχρονα η Τράπεζα θα παρέχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης της αγοράς του ή των ακινήτων με ευνοϊκούς όρους.

Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές και επενδυτές θα έχουν πρόσβαση σε πλήρες πληροφοριακό υλικό σχετικά με τα ιδιόκτητα ακίνητα που προωθούνται προς πώληση και θα μπορούν να αναζητήσουν εύκολα κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους με βάση τις επιλογές και τις προτιμήσεις τους.

Για την Τράπεζα Πειραιώς η διαδικασία αυτή των δημοπρατήσεων ακινήτων που έχουν ήδη περιέλθει στην κυριότητά της από πλειστηριασμούς, πέραν της αξιοποίησής τους, θα απελευθερώνει σταδιακά ρευστότητα που θα διοχετεύεται στην χρηματοδότηση της Οικονομίας. Επιπλέον, η δυνατότητα χρηματοδότησης της αγοράς του ακινήτου, θα υποστηρίζει την επιτυχία της διαδικασίας και θα ενισχύει την κινητικότητα στην αγορά.

Η εμπειρία από άλλες ευρωπαϊκές χώρες που στη διάρκεια της κρίσης βρέθηκαν να καταγράφουν απώλειες αντίστοιχες της ελληνικής κτηματαγοράς, δείχνει ότι μέσα σε διάστημα τριετίας, η ανάκτηση των τιμών των ακινήτων κυμαίνεται από 15% έως και 40%. Την ώρα που με συμβατικούς τρόπους και με σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης της Οικονομίας, τα ποσοστά αυτά στην Ελλάδα θα απαιτήσουν περίοδο μιας ολόκληρης γενιάς.

Οι online πωλήσεις ακινήτων άρχισαν να υλοποιούνται διεθνώς μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers στις ΗΠΑ και βοήθησαν στην ταχεία απορρόφηση του αποθέματος κατοικιών που δημιούργησε η "φούσκα" των ακινήτων. Πέτυχαν δε γιατί κατάφεραν να μειώσουν σημαντικά το κόστος συναλλαγής, συνέβαλαν στη δημιουργία μιας διαφανέστερης αγοράς και η διαδικασία ήταν απλή.

Ιδιαίτερα για ακίνητα που ανήκαν στην κατοχή των τραπεζών, οι online πωλήσεις  συνέβαλαν στη μείωση του τεράστιου κόστους συντήρησης, που απαιτεί η διακράτηση κενών περιουσιακών στοιχείων, απελευθέρωσαν κεφάλαια που οδηγήθηκαν στην πραγματική Οικονομία, βοήθησαν στην αναδιάρθρωση βιώσιμων επιχειρήσεων και τελικά στην ανάκαμψη των τιμών των ίδιων των ακινήτων. Ο νέος χάρτης των τιμών είχε και άμεση επίδραση στην ποιότητα της ζωής μέσα στην ίδια την πόλη, καθώς ανέδειξε νέες δυναμικές περιοχές.

Δείτε τα ακίνητα στη Θεσσαλία στη διεύθυνση https://www.properties4sale.gr/search?locale=el&simple_location_id=4