Το υψηλότερο τίμημα που έχει εισπράξει ποτέ το ΤΑΙΠΕΔ για μια ιδιωτικοποίηση και από τα υψηλότερα στην ελληνική επιχειρηματική ιστορία ανέδειξε την κοινοπραξία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ - Egis Projects σε παραχωρησιούχο του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων οδικών αξόνων της για 35 χρόνια. Αυτό αποφάσισε χθες το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ.

Τα επόμενα βήματα προβλέπουν την οριστικοποίηση της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ της κοινοπραξίας και του ΤΑΙΠΕΔ, την έγκρισή της από το Ελεγκτικό Συνέδριο, την υπογραφή της από τα δύο μέρη και την υποβολή της στο Κοινοβούλιο προς έγκριση. Εν τω μεταξύ, η κοινοπραξία θα πρέπει να έχει αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό με νέα υψηλότερη – εγγυητική εκτέλεσης αυτή τη φορά– και παράλληλα να οριστικοποιήσει το χρηματοδοτικό σχήμα, στο οποίο αναμένεται να περιληφθούν όλες οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες, αλλά και διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και αναπτυξιακές τράπεζες. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής αναμένεται πριν από τα τέλη του έτους.

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, το κατασκευαστικό έργο για την ολοκλήρωση των κάθετων οδικών αξόνων και του όλου αυτοκινητόδρομου αναμένεται να φτάσει τα 700 εκατ. ευρώ εντός της πρώτης πενταετίας και θα εκτελεστεί στο σύνολό του από την ελληνική κατασκευαστική. Επίσης, τα έργα βαριάς συντήρησης του αυτοκινητόδρομου κατά τη διάρκεια των 35 ετών της παραχώρησης αναμένεται να ξεπεράσουν σε προϋπολογισμό το ενάμιση δισ.

Το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ ανακήρυξε την κοινοπραξία ανάδοχο κατόπιν της υποβολής βελτιωμένης δεσμευτικής προσφοράς, η οποία προβλέπει την καταβολή εφάπαξ τιμήματος 1,496 δισ. ευρώ. Σημειώνεται πως, σύμφωνα με πληροφορίες, η προσφορά υπερβαίνει κατά πολύ την εκτίμηση του ανεξάρτητου αποτιμητή που κινείται κοντά στα επίπεδα του ενός δισ. ευρώ.

Επιπλέον, το σύνολο των αναμενόμενων ετήσιων εσόδων που θα εισπράξει το Δημόσιο από τη λειτουργία του αυτοκινητόδρομου κατά τη διάρκεια της παραχώρησης εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 850 εκατ. ευρώ (7,5% επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων διοδίων, ΣΕΑ κ.λπ.) σύμφωνα με τις προβλέψεις του χρηματοοικονομικού μοντέλου του αναδόχου. Ακόμη, οι ελάχιστες επενδύσεις που ο ανάδοχος υποχρεούται να χρηματοδοτήσει και να υλοποιήσει σε χρονικό ορίζοντα 5 ετών ανέρχονται σε περίπου 420 εκατ. Ετσι η συνολική αξία της συμφωνίας παραχώρησης της Εγνατίας εκτιμάται στα 2,76 δισεκατομμύρια, καθώς περιλαμβάνει το εφάπαξ τίμημα, τις υποχρεωτικές επενδύσεις και τα αναμενόμενα έσοδα του Δημοσίου, επισημαίνει το ΤΑΙΠΕΔ.

Ηλίας Γ. Μπέλλος Καθημερινή