Tον διπλασιασμό της λίμνης Κάρλας και τη μετατροπή της σε αρδευτικό ταμιευτήρα καθώς και τη διατήρηση και επέκταση της καλλιέργειας βαμβακιού περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το σχέδιο του νέου περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα.

Αρκετές ταυτίσεις με τις προτάσεις των Ολλανδών εμπειρογνωμόνων, σχετικά με την ανάγκη μιας νέας προσέγγισης στην αγροτική παραγωγή στη Θεσσαλία, έχει το σχέδιο που παρουσίασε χθες στη Λάρισα ο νέος περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας. Το σχέδιο δεν συμπεριλαμβάνει τη μερική εκτροπή του Αχελώου, περιλαμβάνει όμως τον διπλασιασμό της λίμνης Κάρλας και τη μετατροπή της σε αρδευτικό ταμιευτήρα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διατήρηση και επέκταση της καλλιέργειας βαμβακιού, με τον κ. Κουρέτα να αναφέρει ότι «δεν υπάρχει άλλη συνταγή».

Το σχέδιο που παρουσίασε χθες ο κ. Κουρέτας, ένα μήνα πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του, συντάχθηκε από ομάδα 15 επιστημόνων από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (οι οποίοι μάλιστα βρίσκονται σε «ανοιχτή γραμμή» με τους Ολλανδούς εμπειρογνώμονες). Οσον αφορά τη διαχείριση των πλημμυρών, το σχέδιο υποστηρίζει την ανάγκη να αναβαθμιστεί το σύστημα των αντιπλημμυρικών αναχωμάτων, να επανασχεδιαστούν οι γέφυρες και οι ράμπες τους και να απομακρυνθούν διάφορα εμπόδια, έτσι ώστε να δοθεί ο απαιτούμενος χώρος στον Πηνειό ποταμό, δεδομένου ότι το υπάρχον δίκτυο αποχέτευσης, ποταμών και χειμάρρων δεν μπορεί να απορροφά τις κατακρημνίσεις από καταιγίδες όπως ο «Daniel». Το θέμα αυτό είχαν υποδείξει και οι Ολλανδοί εμπειρογνώμονες.

Η επιστημονική ομάδα καταθέτει ένα σύνολο προτάσεων για την αγροτική παραγωγή. Κάποιες από αυτές βρίσκονται στην κατεύθυνση της αποκατάστασης λαθών των προηγούμενων δεκαετιών. Για παράδειγμα, προτείνεται να μην καλλιεργούνται πια περιοχές με μεγάλες κλίσεις και να αφεθούν να χερσωθούν, να γίνουν επιλεγμένες δενδροφυτεύσεις και φράγματα ανάσχεσης ροής στα ανάντη. Ενώ στο σημείο συνάντησης με την πεδιάδα, να επανασυσταθούν οι μαίανδροι των ποταμών και οι φυσικές τους δεξαμενές υποδοχής υδάτων. Τέλος για την πεδιάδα προτείνει την προώθηση της «αναγεννητικής» γεωργίας, με στόχο τη βελτίωση και την αύξηση της διήθησης νερού στο υπέδαφος. Και την επιλογή καλλιεργειών με βάση κριτήρια όπως η υιοθέτηση άρδευσης ακριβείας.

«Κόκκινη γραμμή» για το σχέδιο αποτελούν οι καλλιέργειες βαμβακιού. «Οσοι σκέπτονται ότι μπορεί να αποτελέσει παρελθόν για τη Θεσσαλία μάλλον έχουν έρθει σε λάθος τόπο. Το βαμβάκι είναι χρυσός για τη Θεσσαλία και πρέπει να ανακτήσουμε αυτό που έχουμε χάσει, δεν υπάρχει άλλη συνταγή», λέει ο κ. Κουρέτας. «Το βαμβάκι δεν είναι ξηρική καλλιέργεια, αλλά ούτε και η πιο υδροβόρα, ενώ έχει τεράστια προστιθέμενη αξία για τη Θεσσαλία». Οπως αναφέρεται στο σχέδιο, «το βαμβάκι αποτελεί το καλλιεργούμενο αρδευόμενο είδος με τις μακράν μικρότερες απαιτήσεις σε νερό άρδευσης από τις υπόλοιπες αρδευόμενες καλλιέργειες, χαρακτηριζόμενο από το μέγιστο δείκτη ωφέλειας νερού ανά μονάδα παραγωγής». Δίνεται ωστόσο κατεύθυνση για τη χρήση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών που θα μπορούσαν να πιστοποιούνται.

Ενδιαφέρουσα είναι η πρόταση του σχεδίου για την Κάρλα. Προτείνει τον διπλασιασμό της, ώστε να καταλάβει 60.000 στρέμματα και να έχει δυναμικότητα 270 εκατ. κυβικών μέτρων νερού. Και τη μετατροπή της σε ταμιευτήρα άρδευσης: «Περίπου 100 εκατ. κυβικά ετησίως μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την άρδευση περίπου 230.000 στρεμμάτων βαμβακιού ή άλλων καλλιεργειών, παραπλήσια χαμηλών υδατικών αναγκών». Για την αποστράγγιση του υπολοίπου προτείνεται η διάνοιξη νέας, μεγαλύτερης από την υφιστάμενη σήραγγας, που θα αδειάζει το νερό στο Αιγαίο.

«Οχι εκτροπή Αχελώου»

Οσον αφορά τις ανάγκες σε νέα έργα, το σχέδιο εκτιμά ότι πρέπει να υλοποιηθούν όσα σχέδια αναφέρονται στο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής της Θεσσαλίας. Διαφοροποιείται από τους Ολλανδούς εμπειρογνώμονες, ως προς την ανάγκη ή μη φραγμάτων και άλλων μεγάλων υποδομών. «Είμαστε σε στενή συνεργασία με τους Ολλανδούς, όμως σε αυτό το σημείο δεν συμφωνούμε», λέει στην «Καθημερινή» ο κ. Κουρέτας. Το σχέδιο δεν συμπεριλαμβάνει τη μερική εκτροπή του Αχελώου. «Σε αυτή τη φάση προκρίνουμε έργα που έχουν ώριμες μελέτες και μπορούν να γίνουν. Θέλουμε συναινέσεις, όχι άλλες συγκρούσεις», εξηγεί. «Εφόσον όμως “ξεχνάμε” τον Αχελώο, τα υπόλοιπα έργα πρέπει να γίνουν».

thessaliaeconomy.gr (από το ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάλιου στην Καθημερινή)