Η τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ-ΗΡΑΚΛΗΣ, διενεργεί Ανοιχτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές, την 15/10/2018, για την πώληση οικοπέδου με βιομηχανικό κτήριο, εμβαδού 26.899,47m², που βρίσκεται στην Α’ ΒΙΠΕ Βόλου, Δήμου Βόλου (φωτογραφία). 

Τo ακίνητο θα μεταβιβασθεί όπως είναι και βρίσκεται από νομικής, πολεοδομικής και πραγματικής κατάστασης, ενώ η ελάχιστη τιμή προσφοράς είναι το ποσό των €1.350.000 το οποίο αποτελεί την τιμή εκκίνησης

Εντός του Οικοπέδου βρίσκονται βιομηχανικές κτηριακές εγκαταστάσεις συνολικής επιφάνειας 9.217,66 m² (±2%)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τους όρους του Διαγωνισμού και τον σχετικό ενημερωτικό φάκελο του ακινήτου, είτε από τις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στο 4ο χλμ Ε.Ο. Βόλου-Αγριάς, είτε από τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, στο 19,3 χλμ Λεωφόρου Μαρκοπούλου, Παιανία, 190 02, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με την  Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας (κ. Ηλία Νταρλαδήμα, τηλ.: 210-2898420, ώρες από 10.00 π.μ. έως 3.00 μ.μ.)

Διευκρινίζεται ότι η παραλαβή του φακέλου του Ακινήτου και των όρων του διαγωνισμού, θα γίνεται μόνο από νόμιμα εξουσιοδοτημένο, ειδικά προς τούτο, πρόσωπο για λογαριασμό κάθε ενδιαφερόμενου/υποψήφιου αγοραστή, θα βεβαιώνεται η παραλαβή αυτών και θα υπογράφεται ειδικώς σχετική ρήτρα εμπιστευτικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι/υποψήφιοι αγοραστές καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστούς σφραγισμένους αδιαφανείς φακέλους στον κ. Ηλία Νταρλαδήμα, στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας στο 19,3 χλμ Λεωφόρου Μαρκοπούλου, Παιανία, 190 02, με την ένδειξη: «Υπ’ όψιν κ. Γεωργίου Πετούση για την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Α΄ΒΙΠΕ ΒΟΛΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΙΣΩΝΙΑΣ», όπου και  θα βεβαιώνεται, η παραλαβή αυτών.

Ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 από τις 10.00 π.μ. έως τις 3.00 ώρα μ.μ.

Ζ.Η.