Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Λάρισας συγκαλεί την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, την 9η Ιουλίου 2020 και ώρα 18:00 στις εγκαταστάσεις του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Λεωφόρος Καραμανλή & Βιομηχανίας – ΠΕΟ Αθηνών Θεσσαλονίκης 45 Λάρισα, 1 όροφος).

«Στη Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας αναμένεται να συζητηθούν τα εξής θέματα:

Έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου

Προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων για το οικονομικό έτος 01.01.2020 – 31.12.2020

Δημοτικά Τέλη εγκατεστημένων επιχειρήσεων

Δαπάνες κοινοχρήστων (Ύδρευση, απόβλητα κ.λ.π)

Πρόγραμμα Δράσης της Ε.Ε.ΒΙ.ΠΕ.ΛΑΡΙΣΑΣ

Ασφάλεια και φύλαξη της ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας

Νέος Κανονισμός Λειτουργίας Βιομηχανικών Περιοχών (άρθρο 26)

Ανοιχτή συζήτηση

Στη Γενική Συνέλευση θα παρίσταται και θα απευθύνει χαιρετισμό ο Δήμαρχος Τεμπών, κ Γεώργιος Μανώλης, ενώ έχει κληθεί να παραστεί ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, καθώς και εκπρόσωποι όλων των φορέων με τους οποίους συνεργάζεται η ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας, οι τοποθετήσεις των οποίων, αναμένεται να έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον».