Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 2,41 εκατ. ευρώ ολοκλήρωσε τον περασμένο μήνα η θεσσαλική Ρούσσας που εδρεύει στον Αλμυρό, η οποία για την ετήσια χρήση, που ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2020, αναμένει διψήφια αύξηση τζίρου, σε ποσοστό 10%- 12%.

Ακόμη, η διοίκηση της εταιρείας αναμένει ανάλογη αύξηση, της τάξης του 10%, σε EBITDA και μικτά περιθώρια κέρδους.

Όπως αναφέρεται στην οικονομική έκθεση, κατά την προηγούμενη χρήση ολοκληρώθηκε η επένδυση ύψους 3 εκατ. ευρώ που είχε ενταχθεί στο Μέτρο "Μηχανολογικός Εξοπλισμός" του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, ενώ παράλληλα βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσής της η επένδυση ύψους 3 εκατ. ευρώ που αφορά τη "Γενική Επιχειρηματικότητα", που επίσης έχει ενταχθεί στον ίδιο αναπτυξιακό νόμο.

Η πρώτη επένδυση αφορά την εγκατάσταση πλήρως αυτόματης γραμμής παραγωγής φέτας και λευκών τυριών και η δεύτερη την πλήρως αυτοματοποιημένη διαχείριση της παραγόμενης φέτας κατά το πρώτο στάδιο ωρίμανσής της, την αναβάθμιση της μονάδας βιολογικής επεξεργασίας των αποβλήτων του εργοστασίου, κτιριακές επεμβάσεις, νέα κτίρια, νέο χημείο και νέο μικροβιολογικό εργαστήριο.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις εξ ιδίων πόρων, οι οποίες ανήλθαν σε περίπου 800 χιλ. ευρώ και αφορούν μεταφορικά μέσα εσωτερικής και εξωτερικής μεταφοράς (συλλογή γάλακτος) καθώς και αυτοματοποίηση των αποθηκών έτοιμων προϊόντων.

Η εταιρεία σκοπεύει να συνεχίσει την έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων στην κατηγορία των αλειφόμενων τυριών και τυριών με βότανα, καθώς και στην διεύρυνση των πωλήσεων με ανάπτυξη κατσικίσιων τυριών.

Οικονομικά στοιχεία σε χιλ. Ευρώ (χρήση 1/7-30/6)

Κύκλος εργασιών

2019/2020: 34.394

2018/2019: 31.157

Μεταβολή: 10,4%

Μικτό αποτέλεσμα

2019/2020: 5.547

2018/2019: 6.505

Μεταβολή: -14,73%

Κέρδη προ φόρων

2019/2020: 2.622

2018/2019: 2.638

Μεταβολή: -0,6%

Μάκης Αποστόλου FnB