Όχι έναν, όχι δύο, αλλά έξι διαγωνισμούς του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) είχαν νοθεύσει τέσσερις εταιρείες.

Αυτό προκύπτει από σχετική απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία επέβαλε στις τέσσερις εμπλεκόμενες εταιρείες πρόστιμα συνολικού ύψους 316.798 ευρώ.

Οι εταιρείες δραστηριοποιούνται στην προμήθεια εμποτισμένων ξύλινων στύλων, τραβερσών κ.λπ. και αυτό που έκαναν ήταν να συνεννοούνται μεταξύ τους για τον καθορισμό τιμών και ποσοτήτων, καθώς και να ανταλλάσσουν ευαίσθητες εμπορικές πληροφορίες με στόχο να μοιράζουν τους διαγωνισμούς και να είναι όλοι –πλην των φορολογουμένων– ευχαριστημένοι.

Το πρόστιμο είναι σχετικά μικρό, αφού από μόνες τους οι εταιρείες προσήλθαν στη διαδικασία διευθέτησης και παραιτήθηκαν από ένδικα μέσα.

Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr