Υπεγράφη την περασμένη Δευτέρα, μεταξύ του προέδρου της ΔΕΥΑ Τυρνάβου και δημάρχου Τυρνάβου, Ιωάννη Κόκουρα και της αναδόχου εταιρείας «ΜΙΝΑΒΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», η σύμβαση κατασκευής του έργου «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δ.Δ. Δαμασίου του Δήμου Τυρνάβου», (Βιολογικός Καθαρισμός Λυμάτων Δαμασίου) προϋπολογισμού 1.982.984,10 €. Τελικό παραδοτέο του έργου θα είναι μία Μονάδα Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων και 290 μ. αγωγός διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων στον αποδέκτη (Τιταρήσιος ποταμός). Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ανέρχεται σε 18 και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.
Λ.Ε. thessaliaeconomy.gr (με πληροφορίες από Ελευθερία)