Στην είσπραξη περίπου 15 εκατ. ευρώ, από την καθολική υπηρεσία (η υποχρέωση για αποστολή και στην πιο απομακρυσμένη περιοχή αλληλογραφίας) στηρίζεται, για τον μήνα Φεβρουάριο, η έγκαιρη καταβολή της μισθοδοσίας, συνολικού ύψους 18 εκατ. ευρώ, των περίπου 6 χιλιάδων υπαλλήλων των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Για τον Μάρτιο και τους υπόλοιπους μήνες; Το μέλλον είναι παραπάνω από αβέβαιο. Σήμερα, Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου, η εταιρεία θα πρέπει να καταβάλει τις αποδοχές του πρώτου δεκαπενθήμερου, ενώ το υπόλοιπο ποσό θα πληρωθεί τέλος του μήνα.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, χθες Τετάρτη, για τυπικούς λόγους, τα 15 εκατ. ευρώ δεν υπήρξε δυνατόν να εκταμιευθούν. Αυτό σημαίνει ότι τα ΕΛΤΑ ενδέχεται σήμερα να κηρύξουν στάση πληρωμών εκτός κι αν κάνει την εμφάνισή του ο "από μηχανής θεός". Σε αυτόν, εξάλλου, πιστεύουν ορισμένοι που αναφέρουν ότι το θρίλερ αυτό έχει "παιχτεί" αρκετές φορές την τελευταία τετραετία, αλλά είχε, πάντοτε, αίσιο τέλος. Ωστόσο, σύμφωνα με ενημερωμένες πηγές, αλλά και βάσει όσων αναφέρει η έκθεση αναδιάρθρωσης της PriceWaterhooseCoopers, που έχει επεξεργαστεί το Capital.gr, κάθε περιθώριο έχει εξαντληθεί και το χειρόφρενο έχει λυθεί στα ΕΛΤΑ.

Οι αριθμοί δεν βγαίνουν

Όπως πρώτο είχε αποκαλύψει το Capital.gr, πριν από δύο χρόνια, τα ΕΛΤΑ βρίσκονται αντιμέτωπα με ένα μη διαχειρίσιμο ταμειακό έλλειμμα. Τότε, η Διεύθυνση Οικονομικών της κρατικής εταιρείας στην οικονομική αναφορά της για το εννεάμηνο του 2016, τοποθετούσε σε μηνιαία βάση το έλλειμμα σε 4 εκατ. ευρώ. Πλέον, το μέγεθος αυτό, σύμφωνα με την έκθεση αναδιάρθρωσης της PriceWaterhooseCoopers, τοποθετείται σε 7 εκατ. ευρώ ή σε 86 εκατ. ευρώ για το 2019.

Στα αρνητικά ταμειακά διαθέσιμα για καθημερινές ανάγκες (working capital) προστίθενται ληξιπρόθεσμες οφειλές, ύψους 32,5 εκατ. ευρώ, με τις μεγαλύτερες να είναι προς ασφαλιστικά ταμεία (21 εκατ.) και ΟΤΑ-ΕΡΤ (5,9 εκατ.), σύμφωνα με το σχέδιο αναδιάρθρωσης. Ως εκ τούτου, το συνολικό ταμειακό έλλειμμα (86+32,5) ανέρχεται για φέτος σε 118,5 εκατ. ευρώ.

Εάν ληφθεί υπόψη ότι το ετήσιο κόστος μισθοδοσίας των ΕΛΤΑ ανέρχεται σε 220 εκατ. ευρώ ή σε περίπου 18 εκατ. ευρώ, σε μηνιαία βάση, γίνεται κατανοητό γιατί η εταιρεία δεν είναι σε θέση να πληρώσει ούτε τους μισθούς. Σήμερα θα πρέπει να καταβάλει περίπου 9 εκατ. ευρώ.

Κατά το σχέδιο "σωτηρίας" των ΕΛΤΑ, εάν δεν υπάρξει καμία παρέμβαση, η σωρευτική λειτουργική ζημιά (EBITDA) το διάστημα 2019-2021 θα ανέλθει από 181 έως 202 εκατ. ευρώ. Με άλλα λόγια, το αρνητικό ebitda, που υπολογίζεται σε -35,5 εκατ. ευρώ για το 2018, εκτοξεύεται σε -67 εκατ. για το 2021, εάν δεν ληφθούν μέτρα. Αντίστοιχα, με την παραδοχή ότι η εταιρεία θα εισπράξει την τριετία 45 εκατ. ευρώ από την καθολική υπηρεσία, τότε σωρευτικά το ταμειακό έλλειμμα θα διαμορφωθεί το διάστημα 2019-2021 σε περίπου 233 εκατ. ευρώ.

Οι συνδικαλιστές θεωρούν ότι εάν τα ΕΛΤΑ εισέπρατταν 250-300 εκατ. ευρώ από την καθολική υπηρεσία (τόσο τοποθετούν τις συνδεόμενες με αυτήν οφειλές), η εταιρεία θα γλύτωνε τα χειρότερα. Ωστόσο, όπως αναφέρουν ενημερωμένες πηγές, τα ΕΛΤΑ θα μπορούσαν να εισπράξουν από καθολική υπηρεσία μόνο 170 εκατ. ευρώ, αλλά ακόμη ο φάκελος για τη συγκεκριμένη επιχορήγηση δεν έχει κατατεθεί προς έγκριση στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού.

Με άλλα λόγια, τα ΕΛΤΑ θα μπορούσαν να εισπράξουν άμεσα, ενδεχομένως, σήμερα μόλις 15 εκατ. ευρώ, ποσό που αφορά την αποζημίωση από την καθολική υπηρεσία του 2017 και αρκεί για τμήμα μόνο των εξόδων μισθοδοσίας.

Αλλάζουν ή βουλιάζουν

Τα ΕΛΤΑ μπορούν να γλυτώσουν τη στάση πληρωμών, εάν εφαρμόσουν το σχέδιο εξυγίανσης της PwC, το οποίο όμως, δεν έχει ακόμη εγκρίνει το υπουργείο Οικονομικών, ενώ δεν τυγχάνει αποδοχής από τους εργαζόμενους από τους οποίους 968, 695 και 373 προβλέπεται ότι θα αποχωρήσουν, μέσω εθελουσίας και συνταξιοδοτικών κινήτρων, τα έτη 2019, 2020 και 2021, αντίστοιχα.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα εξυγίανσης:

- υπολογίζει το κόστος της εθελουσίας εξόδου σε περίπου 192 εκατ. ευρώ

- εκτιμά την καθαρή μισθολογική εξοικονόμηση την περίοδο 2019-28 σε 230 εκατ. ευρώ

-υπολογίζει ότι από τα 652 καταστήματα μόλις τα 274 συνεισφέρουν το 80% του εσόδου λιανικής, ενώ 378 καταστήματα αντιστοιχούν σε μόλις 20% του εσόδου λιανικής. Και από αυτά 103 έχουν έναν μόνο τακτικό υπάλληλο, 96 εμφανίζουν ετήσια έσοδα λιγότερα από 60 χιλ. ευρώ και 16 είναι σε απόσταση μικρότερη των 2,5 χλμ. από κεντρικό κατάστημα των ΕΛΤΑ. Σε περίπου, δηλαδή 215 (103+96+16) θα πρέπει να μπει λουκέτο.  

- τοποθετεί τα απαιτούμενα κεφάλαια- πλέον της ετήσιας επιχορήγησης για την καθ.υπηρεσία- για τη διατήρηση της ρευστότητας και την εξυγίανση, για το διάστημα 2019-2022, σε 290 εκατ. ευρώ.

-προβλέπει, μεταξύ άλλων, την αλλαγή συχνότητας διανομής, τη συγχώνευση με την ΕΛΤΑ Courier από το 2021 και μετά και ενίσχυση της παρουσίας στην ενέργεια

-εκτιμά ότι η εταιρεία θα επανέλθει σε κερδοφορία το 2020

Πώς θα απομακρυνθούν 2.000 άτομα

Βάσει του πλάνου αναδιάρθρωσης, το κόστος αποδέσµευσης περίπου 2.000 ατόµων, µε κίνητρα για συνταξιοδοτήσεις & υλοποίηση εθελουσίας, εκτιμάται σε περίπου 200 εκατ. ευρώ.

Υπολογίζεται ότι 200 άτομα θα αποχωρήσουν µε θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος εντός του πρώτου εξαμήνου 2019 και με ταυτόχρονη παροχή κινήτρων ύψους 8-9 εκατ. ευρώ. Τα υπόλοιπα 1.800 άτοµα, που αντιστοιχούν σε εργαζόμενους ηλικίας 55 ετών και άνω, θα αποχωρήσουν με εθελουσία της οποίας το κόστος υπολογίζεται σε 192 εκατ. ευρώ.   

Προβλέπεται ακόμη η άμεση καταβολή 30.000 ευρώ ανά εργαζόμενο (ισοδύναμη αποζημίωσης απόλυσης) και η σταδιακή (µμηνιαία / ετήσια) καταβολή ποσού που ισοδυναμεί µε το 65% του µμηνιαίου καθαρού µμισθού, και του απαιτούμενου ποσού για αυτασφάλιση (ισοδύναµη µε ΕΛΤΑ, προς αποφυγή µειωµένης σύνταξης). Όπως και η καταβολή των παραπάνω ποσών για όλους τους µήνες µέχρι την ημερομηνία θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Ατύχημα ενόψει

Όπως εξηγούν παράγοντες της αγοράς, παραμένει αβέβαιο, εάν τα ΕΛΤΑ θα καταφέρουν να γλυτώσουν το ατύχημα. Κι αυτό επειδή η έναρξη εφαρμογής του πλάνου εξυγίανσης της εταιρείας, απαιτεί συντονισμένες και άμεσες ενέργειες για την εξασφάλιση της χρηματοδότησής του. Θα πρέπει δηλαδή:

- το ΥΠΟΙΚ να εξασφαλίσει τις απαιτούμενες εγκρίσεις από την DG Comp όσον αφορά την επιχορήγηση από την καθολική υπηρεσία

-τα ΕΛΤΑ να λάβουν δάνειο έναντι υποχρέωσης του Δημοσίου για τα 154 εκατ. ευρώ που αντιστοιχούν στην αποζημίωση της καθολικής υπηρεσίας της περιόδου 2013-2018

-να λάβουν χώρα οι τμηματικές καταβολές των υπολοίπων ποσών από καθολική υπηρεσία και η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου από το ελληνικό Δημόσιο.

Το χειρότερο όλων είναι ότι η κυβέρνηση γνωρίζει τουλάχιστον την τελευταία διετία ότι τα ΕΛΤΑ είναι πυριτιδαποθήκη, αλλά είχε επιλέξει την μηδενική λύση.

dimitris.delevegos@capital.gr