Ολοκληρώθηκε η επένδυση συνολικού επιλέξιμου και ενισχυόμενου κόστους 6,64 εκατ. ευρώ της βιομηχανίας προϊόντων γάλακτος Ήπειρος που είχε ενταχθεί στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου. Το εγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο αφορούσε στην επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας παραγωγής προϊόντων γάλακτος στην Ελασσόνα (3ο χιλιόμετρο Επαρχιακής Οδού Ελασσόνας - Δεσκάτης). Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε πλέον στην επεξεργασία 100 κιλών γάλακτος ανά ημέρα, με συνολική ισχύ του μηχανολογικού εξοπλισμού σε 1.734,09 kW. Από το συνολικό κόστος της επέκτασης δυναμικότητας, το 15%, ήτοι €995.598,63, χρηματοδοτήθηκε από ανάλωση αποθεματικών της εταιρείας. Για το υπόλοιπο 85% του συνολικού κόστους συνάφθηκε τραπεζικό δάνειο τριετής διάρκειας κατ' ελάχιστον, ύψους €5.641.725,60. Με την ολοκλήρωση της επένδυσης, εκπληρώθηκε ο όρος ώστε να εγκριθεί το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας φορολογικής απαλλαγής, το ποσό της οποίας ανέρχεται, σύμφωνα με τη διάταξη με την οποία είχε εγκριθεί το επενδυτικό σχέδιο, σε €2.323.063,48.

Κωνσταντίνος Βορίλας, Foodreporter