Την καταβολή της οφειλής, όπως αυτή  αναλογεί σε κάθε μέλος του συνεταιρισμού, ώστε να εξοφληθεί το υπέρογκο ποσό των 2,2 εκ. ευρώ υπέδειξε η ΔΕΗ ως τρόπο διευκόλυνσης στην διοίκηση του ΤΟΕΒ ΜΑΤΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

“Η ΔΕΗ πρότεινε στο ΤΟΕΒ ΜΑΤΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ να μεσολαβήσει ώστε να μαζευτούν από τα μέλη του ΤΟΕΒ τα χρήματα και να πληρωθούν τα χρέη προς  την Επιχείρηση, βάσει του νέου διακανονισμού που έχει προτείνει.

 Συγκεκριμένα η ΔΕΗ θα στείλει στέλεχος της από την Αθήνα και θα υπολογίσει για κάθε μέλος το ποσό του αντιστοιχεί για να αποπληρωθούν τα χρέη βάση του διακανονισμού. Το κάθε μέλος θα πληρώσει το ποσό που του αναλογεί σε λογαριασμό της ΔΕΗ εξ ονόματος του ΤΟΕΒ.

Επίσης η ΔΕΗ θα οργανώσει την μηνιαία πληρωμή των δόσεων βάσει του διακανονισμού ώστε να αποπληρωθεί το χρέος των 2,2 εκατ. ευρώ προς την ΔΕΗ και να απαλλαγούν οι αγρότες του ΤΟΕΒ και από την επιβάρυνση των τόκων.”

 Δέκα ημέρες προθεσμία στους άλλους

Σε ότι αφορά τις οφειλές άλλων ΤΟΕΒ η ΔΕΗ προειδοποιεί ότι έχουν δέκα μέρες για να τις εξοφλήσουν μέσω διακανονισμού.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρει: 

Αναφορικά με τη διευθέτηση των οφειλών εκείνων των ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ που για διάφορους λόγους δεν έχουν έως σήμερα ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τους προς τη ΔΕΗ, ανακοινώνονται τα εξής:

1. Ορίζεται προθεσμία 10 ημερών, και συγκεκριμένα έως τις 12.06.2018, προκειμένου να

συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα ποσά για την προκαταβολή και να προβούν σε διακανονισμό

των υπολοίπων των οφειλών τους.

2. Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία αναστέλλονται όλες οι αποκοπές ηλεκτρικής ενέργειας και

θα γίνεται άμεσα επανασύνδεση των παροχών που είναι κομμένες.

3. Καλούνται οι υπεύθυνοι των Οργανισμών να ανταποκριθούν αξιοποιώντας αυτήν την

ευκαιρία που τους παρέχει η Επιχείρηση. Τονίζεται ότι το πλαίσιο διακανονισμών της ΔΕΗ είναι

απολύτως επαρκές και ρεαλιστικό, ώστε την επόμενη διετία να προκύψει η κανονικότητα στις

σχέσεις των ΤΟΕΒ με την Επιχείρηση.

Διαδόσεις περί 100 δόσεων δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και σε καμία περίπτωση δεν

εντάσσονται στους σχεδιασμούς της ΔΕΗ.